Skip to main content
Společný podnik EU

Společný podnik pro čistý vodík

Clean Hydrogen Joint Undertaking

Shrnutí

  • Funkce: Společný podnik pro čistý vodík neboli Partnerství pro čistý vodík je jedinečné partnerství veřejného a soukromého sektoru podporující výzkum a inovace v oblasti vodíkových technologií. Navazuje na úspěch svého předchůdce – Společného podniku pro palivové články a vodík (FCH).
  • Výkonný ředitel: Bart Biebuyck
  • Rok zřízení: 2021
  • Počet zaměstnanců: 31
  • Sídlo: Brusel, Belgie 
  • Internetové stránky: Společný podnik pro čistý vodík

Hlavním cílem Partnerství pro čistý vodík je přispět financováním výzkumu a inovací k plnění cílů Zelené dohody pro Evropu a vodíkové strategie.

Náplň činnosti

Cílem Partnerství pro čistý vodík je urychlit rozvoj a zavádění evropského hodnotového řetězce pro bezpečné a udržitelné technologie čistého vodíku a posílit jeho konkurenceschopnost v zájmu podpory podniků, zvláště pak těch malých a středních. Tím se umožní rychlé uvedení inovativních, konkurenceschopných ekologických řešení na trh.

Konečným cílem je pomoci EU zajistit:

  • udržitelný, dekarbonizovaný a plně integrovaný energetický systém
  • vodíkovou strategii, která sehraje významnou roli při provádění plánu Unie na dosažení klimatické neutrality.

Komu partnerství slouží

Veřejnosti – přispívá k plnění cílů v oblasti energetiky a klimatu, které si EU stanovila do roku 2030, a především pak k zajištění klimatické neutrality Evropy do roku 2050.

Ekonomice – pomáhá pracovníkům získat odborné dovednosti související s daným odvětvím a zajistit tak na evropském trhu takovou pracovní sílu, která bude schopna rozvíjet moderní technologie potřebné k tomu, abychom si udrželi vedoucí postavení na trhu.

Malým a středně velkým podnikům – navýšením objemu technologií čistého vodíku a rozšířením jejich používání se posílí konkurenceschopnost EU a podpoří se malé a střední podniky, jelikož se usnadní rychlý vstup inovativních, konkurenceschopných ekologických řešení na trh.

Vědecké a akademické obci – zajistí posílení a integraci vědeckých a technologických kapacit EU, což napomůže tvorbě a šíření nových vysoce kvalitních poznatků.

Kontakt

Jméno/Název
Společný podnik pro čistý vodík
Internetové stránky
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
E-mail
Telefonní číslo
+32 (2) 221 81 48
Poštovní adresa
Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Brusel, Belgie
Sociální média