Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

logo of European Banking Authority

Pregled

 • Uloga: izgradnja jedinstvenog regulatornog i nadzornog okvira za cjelokupan bankarski sektor u EU-u
 • Predsjednik: José Manuel Campa
 • Izvršni direktor: François-Louis Michaud
 • Godina osnivanja: 2011.
 • Broj zaposlenih: 208
 • Lokacija: Pariz (Francuska)
 • Internetska stranica:EBA

EBA je agencija EU-a čija je zadaća provedba standardnog skupa pravila za regulaciju i nadzor bankarstva u svim državama članicama EU-a. Cilj je stvoriti učinkovito, transparentno i stabilno jedinstveno tržište bankarskih proizvoda u EU-u.

Djelokrug

 • Daje informacije za sastavljanje Jedinstvenog pravilnika – jedinstvenog standardnog skupa pravila za bankarstvo u EU-u.
 • Omogućava centralizirano otkrivanje podataka o nadzoru banaka u EU-u (kako bi se povećale transparentnost, tržišna disciplina i financijska stabilnost u cijelom EU-u).
 • Promiče suradnju među nacionalnim tijelima za nadzor bankarskih grupacija koje djeluju u više od jedne države te posreduje u sporovima u koje je uključeno više od jedne države.
 • Promiče transparentno, jednostavno i pravedno tržište EU-a za korisnike financijskih proizvoda i usluga te osigurava da se sa svim klijentima postupa pravedno i da su zaštićeni u cijelom EU-u.

Korisnici

 • institucije EU-a,
 • poduzeća i potrošači u bankarskom sektoru te
 • šire gospodarstvo EU-a.

Vidi također

Vijesti & priopćenja za medije

Godišnja izvješća

Propisi & politika

Analiza rizika & podaci

Kutak za potrošače

Slobodna radna mjesta

Kontakt

Ime
Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)
Internetska stranica
https://www.eba.europa.eu/languages/home_hr/
E-adresa
Broj telefona
+33 (0)1 86 52 70 00
Poštanska adresa
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, Francuska
Društvene mreže