Skip to main content
European Central Bank - Logo

Overzicht

 • Taak: de euro beheren, de prijzen stabiel houden en het economisch en monetair beleid van de EU uitstippelen
 • President: Christine Lagarde
 • Leden: de president en vicepresident van de ECB en de presidenten van de nationale centrale banken van alle EU-landen
 • Opgericht: 1998
 • Locatie: Frankfurt (Duitsland)
 • WebsiteEuropese Centrale Bank

De Europese Centrale bank (ECB) beheert de euro. Zij maakt het economisch en monetair beleid van de EU en voert dat uit. Haar belangrijkste doel is de prijzen stabiel houden en daardoor zorgen voor economische groei en werkgelegenheid.

Wat doet de ECB?

 • bepaalt de rente voor leningen aan commerciële banken in de eurozone (landen waar de euro gebruikt wordt) en regelt daardoor de geldvoorraad en de inflatie
 • beheert de buitenlandse valutareserves in de eurozone en koopt en verkoopt deviezen om de wisselkoers stabiel te houden
 • zorgt ervoor dat de nationale overheden toezicht houden op financiële markten en instellingen en dat het betalingsverkeer soepel verloopt.
 • garandeert de veiligheid en soliditeit van het Europese bankstelsel
 • geeft toestemming aan de eurolanden om eurobiljetten uit te geven
 • volgt de ontwikkeling van de prijzen en evalueert risico's voor de prijsstabiliteit

Alle taken van de ECB

Samenstelling

De president van de ECB vertegenwoordigt de Bank op Europese en internationale bijeenkomsten van hoog niveau. De ECB heeft drie bestuursorganen:

 • Raad van Bestuur – het belangrijkste bestuursorgaan.
  Bestaat uit de ECB-directie (zie verder) en de presidenten van de centrale banken van de eurolanden.
 • Directie – verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.
  Bestaat uit de president en vicepresident van de ECB en vier andere leden, die voor een periode van acht jaar worden benoemd door de leiders van de eurolanden.
 • Algemene Raad – heeft een adviserende en coördinerende rol
  Bestaat uit de president en vicepresident van de ECB en de presidenten van de centrale banken van alle EU-landen.

Hoe werkt de ECB?

De ECB werkt samen met de centrale banken van alle EU-landen. Samen vormen ze het Europees Stelsel van Centrale Banken.

De ECB coördineert ook de samenwerking tussen de centrale banken van de eurozone. Die samenwerking staat bekend als het eurosysteem.

De taken van de bestuursorganen

 • Raad van Bestuur – evalueert de economische en monetaire trends, bepaalt het beleid van de eurozone en stelt de rente vast waartegen commerciële banken geld kunnen lenen van de ECB.
 • Directie – voert het monetair beleid uit, is verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van de bank, bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en oefent de bevoegdheden uit die door de Raad van Bestuur zijn gedelegeerd.
 • Algemene Raad – helpt de ECB met adviserende en coördinerende taken en bij de toetreding van nieuwe landen tot de eurozone.

De ECB en u

Technische en algemene informatie over de ECB kunt u aanvragen per e-mail.

Toegang tot documenten

Toegang tot informatie

Het ECB-weekschema van openbare toespraken en andere activiteiten

Geplande vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Raad van de ECB

Meer informatie

Wie is wie bij de EU

De euro

Banktoezicht

Educatief materiaal

Publicaties

Banen

Contact

Naam
Europese Centrale Bank
Website
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.nl.html
Telefoonnummer
+49 69 13 44 0
Fax
+49 69 13 44 60 00
Postadres
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland
Sociale media