Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Logo of ECDC

Informacje ogólne

 • Zadanie: Ochrona przed chorobami zakaźnymi w Europie
 • Dyrektor: Andrea Ammon
 • Rok założenia: 2005
 • Liczba pracowników: 290
 • Siedziba: Sztokholm (Szwecja)
 • Strona internetowa:ECDC

Najnowsze informacje na temat COVID-19 na stronie ECDC 

Zakres działalności

 • Analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczące 52 chorób zakaźnych przy pomocy europejskiego systemu nadzorowania (ang. European Surveillance System – TESSy).
 • Udziela porad naukowych rządom krajów UE i instytucjom unijnym.
 • Zajmuje się wczesnym wykrywaniem i analizą potencjalnych zagrożeń dla zdrowia w UE.
 • Koordynuje Europejski program szkolenia w zakresie epidemiologii interwencyjnej (EPIET) oraz Europejski program szkolenia w zakresie mikrobiologii w zdrowiu publicznym (EUPHEM).
 • Pomaga krajom UE w poprawie gotowości na wypadek wystąpienia chorób.
 • Organizuje ESCAIDE – europejską konferencję naukową na temat epidemiologii stosowanej chorób zakaźnych, która odbywa się co rok i trwa trzy dni.

Korzyści

 • Sektorowi zdrowia publicznego w Europie, a przede wszystkim:
  • krajowym organom zdrowia publicznego w UE/EOG (oraz organom na poziomie niższym niż krajowy)
  • instytucjom UE
  • innym politykom europejskim
 • pracownikom sektora zdrowia publicznego, naukowcom, organizacjom międzynarodowym i władzom krajowym poza granicami Europy.

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
Strona internetowa
https://ecdc.europa.eu/en
E-mail
Tel.
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Adres pocztowy
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Szwecja
Media społecznościowe