Skip to main content
Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan virasto

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

European Defence Agency - Logo

Perustiedot

  • Tehtävä: EDA tukee EU-maiden yhteisiä puolustushankkeita ja tarjoaa EU:n puolustusministereille yhteistyöfoorumin.
  • Toimitusjohtaja: Jiří Šedivý
  • Jäsenet: 26 EU-maata (Tanska ei osallistu viraston toimintaan)
  • Perustettu: 2004
  • Henkilöstömäärä: 140
  • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
  • Verkkosivusto: EDA

Euroopan puolustusvirasto (EDA) perustettiin vuonna 2004. Sen toimintaan osallistuu 26 maata (kaikki EU:n jäsenmaat paitsi Tanska).

Virasto auttaa jäsenmaita kehittämään sotilaallisia voimavarojaan, edistää yhteistyötä, käynnistää uusia hankkeita ja tuottaa puolustusvalmiuksia kehittäviä ratkaisuja. Se myös tukee yhteisten puolustusvalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneita maita tässä työssä.

EDAlla on merkittävä rooli EU:n yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa (YTPP) tukevien voimavarojen kehittämisessä.

EDAn toimipaikassa Brysselissä työskentelee noin 140 henkeä. Viraston toimintaa johtaa Josep Borrell, joka on EU:n ulkoasiainedustaja ja komission varapuheenjohtaja.

Tehtävät

EDA auttaa sen toimintaan osallistuvia 26 maata (kaikki EU-maat paitsi Tanska) kehittämään puolustusvoimavarojaan eurooppalaisen yhteistyön avulla.

Se edistää niiden maiden puolustusministeriöiden yhteistyötä, jotka haluavat olla mukana puolustusvoimavaroja koskevissa yhteishankkeissa.

EDA toimii eurooppalaisen puolustusyhteistyön keskiössä. Sillä on laaja puolustusalan asiantuntemus ja hyvät verkostot. Sen alaan kuuluvat

  • operatiivisiin voimavaroihin liittyvien vaatimusten yhdenmukaistaminen
  • teknologiademonstraatioita kehittävä tutkimus ja innovointi
  • yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaatioita tukeva koulutus ja harjoitukset.

EDA pyrkii myös vahvistamaan EU:n puolustusteollisuutta ja toimii välittäjänä ja yhdyssiteenä jäsenmaiden sotilasalan sidosryhmien ja puolustukseen vaikuttavien EU:n toimintapolitiikkojen välillä.

Jäsenmaat sopivat toukokuussa 2017 EDAn toimenkuvan vahvistamisesta. Se sai keskeisen roolin EU:n rahoittamissa puolustukseen liittyvissä toimissa.

Hyötyjät

EU-maat (Tanska ei ole mukana toiminnassa) hyötyvät EDAn joustavasta toimintamallista, jonka ansiosta maat voivat päättää osallistumisestaan eri toimiin omien kansallisten puolustustarpeidensa mukaan.

EDA auttaa EU-maiden puolustusministeriöitä puolustusvoimavaroihin ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

EDA on myös tehnyt sopimuksia joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa(Norja, Serbia, Sveitsi ja Ukraina).

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan puolustusvirasto (EDA)
Verkkosivusto
https://www.eda.europa.eu/
Puhelinnumero
+32 2 504 28 00
Faksinumero
+32 2 504 28 15
Postiosoite
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17–23, 1050 Bryssel, Belgia
Sosiaalinen media