Přejít na hlavní obsah
Agentura společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Evropská obranná agentura (EDA)

European Defence Agency - Logo

Přehled

  • Úloha: Evropská obranná agentura poskytuje podporu projektům spolupráce v oblasti evropské obrany a zajišťuje platformu pro spolupráci mezi ministry obrany zemí EU.
  • Ředitel: Jiří Šedivý
  • Členové: 27 členských států EU 
  • Rok zřízení: 2004
  • Počet zaměstnanců: 180
  • Sídlo: Brusel
  • Internetové stránky: EDA

Evropská obranná agentura (EDA) byla založena v roce 2004. Jejím cílem je pomáhat 27 zemím EU rozvíjet jejich vojenské zdroje.

Prosazuje jejich spolupráci, vytváří nové iniciativy a navrhuje možnosti, jak zlepšovat obranyschopnost členských zemí. Kromě toho členským státům, které mají zájem, pomáhá s rozvojem společné obranyschopnosti.

Hraje významnou roli při rozvoji schopností a kapacit, na nichž stojí společná bezpečnostní a obranná politika EU.

Agentura má sídlo v Bruselu a zaměstnává přibližně 180 osob. V jejím čele stojí Josep Borrell, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředseda Evropské komise.

Náplň činnosti

Evropská obranná agentura poskytuje 27 zemím EU podporu při zvyšování jejich obranyschopnosti prostřednictvím spolupráce na celoevropské úrovni.

Agentura zprostředkovává a usnadňuje vzájemnou spolupráci ministerstev obrany zemí, jež o to mají zájem, na společných projektech zaměřených na zvýšení obranyschopnosti.

Představuje tak určité centrum evropské spolupráce v oblasti obrany. Díky vysoké odbornosti jejích pracovníků a rozvinuté síti kontaktů může agentura pokrýt značné spektrum otázek obranné politiky, jako je např.:

  • harmonizace požadavků na operační schopnosti
  • výzkum a inovace v oblasti vývoje technologických demonstrátorů
  • odborná příprava a praktický výcvik na podporu operací v rámci společné bezpečnosti a obranné politiky

Agentura se rovněž věnuje posilování pozice evropského obranného průmyslu a funguje jako zprostředkovatel a platforma mezi zástupci vojenských složek a zainteresovaných stran jednotlivých členských zemi a tvůrci politik EU s dopadem na otázky obrany.

V květnu 2017 se zástupci členských zemí dohodli na posílení mandátu agentury. Ta by měla nyní působit jako hlavní provozovatel činností souvisejících s obranou, které jsou financované z rozpočtu EU.

Pro koho znamená agentura EDA přínos

Pro členské státy EU (EU–27): díky flexibilnímu přístupu agentury se mohou země samy rozhodnout, zda se projektů zúčastní, a to na základě jejich vlastních obranných potřeb.

Pro ministerstva obrany členských zemí: agentura jim pomáhá řešit otázky obranyschopnosti a případného nedostatku odborné přípravy.

Agentura uzavřela dohody s některými zeměmi mimo EU (s Norskem, Srbskem, Švýcarskem a Ukrajinou). Má rovněž správní ujednání s Ministerstvem obrany USA, které umožňuje užší transatlantickou spolupráci v konkrétních oblastech obrany, včetně výměny informací.

Kontakt

Evropská obranná agentura (EDA)

Jméno/Název
Evropská obranná agentura (EDA)
Internetové stránky
https://www.eda.europa.eu/
Telefonní číslo
+32 2 504 28 00
Číslo faxu
+32 2 504 28 15
Poštovní adresa
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17–23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média