Skip to main content
Byrån för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Europeiska försvarsbyrån (EDA)

European Defence Agency - Logo

Översikt

  • Uppgift: Europeiska försvarsbyrån stöder projekt inom det europeiska försvarssamarbetet och fungerar som forum åt de europeiska försvarsministerierna.
  • Verkställande direktör: Jiří Šedivý
  • Medlemsländer: De 27 EU-länderna 
  • Inrättad: 2004
  • Antal anställda: 180
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån inrättades 2004. Den hjälper de 27 medlemsländerna (alla EU-länder) att utveckla sina militära resurser.

Den främjar samarbete, tar fram nya initiativ och lösningar för att förbättra försvarskapaciteten och hjälper de medlemsländer som vill att utveckla en gemensam försvarskapacitet.

Den har en central roll när det gäller att utveckla den kapacitet som ligger till grund för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Byrån ligger i Bryssel, har cirka 180 anställda och leds av Josep Borrell, som är vice ordförande och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Verksamhet

Europeiska försvarsbyrån hjälper de 27 EU-länderna att förbättra sin försvarskapacitet genom att samarbeta på europeisk nivå.

Byrån stöder samarbetsprojekt på försvarsområdet och bistår de försvarsministerier som vill delta.

Den är navet i det europeiska försvarssamarbetet och kan genom sin expertis och sina nätverk täcka in ett brett spektrum av försvarsfrågor, bland annat

  • den operativa kapacitetetens harmoniseringsbehov
  • forskning och innovation för att utveckla teknikdemonstratorer
  • utbildning och övningar för att stödja insatser inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Byrån ska också stärka EU:s försvarsindustri och underlätta kontakterna mellan EU och medlemsländernas militära aktörer på de EU-områden som inverkar på försvaret.

I maj 2017 enades medlemsländerna om att utvidga byråns uppdrag och bland annat göra den till sambandscentral för EU-finansierad verksamhet med koppling till försvaret.

Målgrupper

Europeiska försvarsbyråns flexibla arbetssätt gör att EU-länderna kan bestämma om de vill delta utifrån sina nationella försvarsbehov.

Byrån hjälper EU-ländernas försvarsministerier att åtgärda brister i utbildning och försvarskapacitet.

Byrån har avtal med länder utanför EU (Norge, Serbien, Schweiz och Ukraina). Den har också ett administrativt arrangemang med USA:s försvarsministerium som innebär ett starkare transatlantiskt försvarssamarbete på vissa områden, bland annat informationsutbyte.

Kontakt

Namn
Europeiska försvarsbyrån (EDA)
Webbplats
https://www.eda.europa.eu/
Telefon
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Postadress
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Belgien
Sociala medier