Skip to main content
European External Action Service - Logo

Översikt

  • Uppgift: Sköter EU:s diplomatiska förbindelser med omvärlden och driver EU:s utrikes- och säkerhetspolitik
  • Utrikesrepresentant: Josep Borrell
  • Inrättad: 2011
  • Plats: Bryssel (Belgien)
  • Webbplats: Europeiska utrikestjänsten 

Europeiska utrikestjänsten är EU:s diplomatiska kår med uppgift att göra EU:s utrikespolitik mer samstämmig och effektiv för att öka EU:s internationella inflytande.

Vad gör utrikestjänsten?

Utrikestjänsten ska också

  • genomföra fredsbevarande insatser genom politiskt, ekonomiskt och praktiskt stöd
  • garantera säkerheten genom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 
  • upprätthålla goda relationer med EU:s närmaste grannar genom den europeiska grannskapspolitiken 
  • bidra till utvecklingsstöd, humanitärt bistånd och akutinsatser
  • arbeta med klimatfrågor och försvara mänskliga rättigheter

Sammansättning

Utrikestjänsten leds av EU:s utrikesrepresentant eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Tjänsten består av

Hur arbetar utrikestjänsten?

EU:s utrikesrepresentant är också vice ordförande i EU-kommissionen. Utrikesrepresentanten företräder EU:s utrikes- och säkerhetsarbete i världen, samordnar EU-kommissionens arbete med yttre förbindelser och leder mötena med EU-ländernas utrikes-, försvars- och biståndsministrar. Utrikesrepresentanten genomför också EU:s utrikes- och säkerhetspolitik tillsammans med EU-länderna och med hjälp av både medlemsländernas och EU:s resurser. På så sätt blir EU:s utrikespolitik mer samstämmig.

Utanför sina gränser företräds EU av EU-delegationerna  som fungerar ungefär som ambassader.

Vad kan utrikestjänsten erbjuda dig?

EU:s utrikespolitik och program bidrar till att skydda dig som EU-medborgare i länder utanför EU och kan också erbjuda dig jobb och utbildning.

Intresserad av utrikestjänsten och dess arbete? Då kan du