Skip to main content
Detsentraliseeritud asutus

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)

European Union Agency for Cybersecurity

Ülevaade

 • Ülesanne: ENISA eesmärk on saavutada küberturvalisuse ühtlane kõrge tase kogu Euroopas.
 • Direktor: Juhan Lepassaar 
 • Asutatud: 2004
 • Töötajate arv: 106
 • Asukoht: peakorter on Ateenas ja bürood Irákleios ja Brüsselis
 • VeebisaitENISA

ENISA toetab ELi küberpoliitikat. Ta edendab usalduse suurendamist digitoodete, -teenuste ja -protsesside vastu, töötades välja küberturvalisuse sertifitseerimise kavu. Ta teeb koostööd ELi liikmesriikide ja asutustega ning aitab valmistuda tulevasteks küberprobleemideks.

Tegevus

Amet teeb koostööd organisatsioonide ja ettevõtjatega, et tugevdada usaldust digimajanduse vastu, suurendada ELi taristu vastupidavust ja kokkuvõttes tagada ELi kodanike digiturvalisus. Ta teeb seda teadmiste jagamise, inimressursside ja struktuuride arendamise ja teadlikkuse kasvatamise abil. ELi küberturvalisuse määrusega on ameti tööd tugevdatud.

Kasusaajad

ENISA töötab peamiselt avalik-õiguslike organisatsioonide kasuks.

 • ELi liikmesriikide ametiasutused, institutsioonid ning detsentraliseeritud asutused ja ametid
 • ELi institutsioonid, ametid ja muud asutused

Amet aitab ka

 • IKT-tööstust (telekommunikatsioonisektor, internetiteenuse pakkujad ja IT-ettevõtjad)
 • äriringkondi – eelkõige väikseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid
 • küberturvalisuseksperte (nt küberturvalisuse intsidentidele reageerimise meeskonnad)
 • akadeemilisi ringkondi 
 • üldsust

Lisateave

Väljaanded

Uudised ja pressiteated

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet (ENISA)
Veebisait
E-post
Telefoninumber
+30 28 14 40 9711
Postiaadress
Agamemnonos 14, Chalandri 15231, 700 13 Atika, Kreeka
Sotsiaalmeedia