Skip to main content
Agencja zdecentralizowana

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

logo of European Agency for Safety and Health at Work

Informacje ogólne

 • Zadania: gromadzenie, analizowanie i rozpowszechnianie informacji wśród podmiotów zaangażowanych w zapewnianie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy
 • Dyrektor: Dr Christa Sedlatschek
 • Rok ustanowienia: 1994
 • Liczba pracowników: 67
 • Siedziba: Bilbao (Hiszpania)
 • Strona internetowa: EU-OSHA

Celem Agencji jest sprawienie, by miejsca pracy w Europie były bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej produktywne – z korzyścią dla przedsiębiorstw, pracowników i krajów UE. Agencja propaguje kulturę zapobiegania ryzyku w celu poprawy warunków pracy w Europie.

Zakres działalności

Korzyści

Komu Agencja udziela wsparcia:

 • politykom unijnym i krajowym
 • przedsiębiorstwom, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom
 • pracownikom i ich przedstawicielom
 • pracodawcom
 • specjalistom i naukowcom zajmującym się BHP
 • obywatelom UE.

Agencja współpracuje z:

 • punktami kontaktowymi i sieciami, do których należą
 • partnerami społecznymi
 • rządami krajowymi
 • instytucjami, organami i komitetami europejskimi
 • Komisją Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego
 • Komisją Europejską – DG EMPL, DG GROW
 • Europejską Siecią Przedsiębiorczości (EASME)
 • Radą UE
 • dużymi przedsiębiorstwami i federacjami branżowymi
 • służbami odpowiedzialnymi za profilaktykę
 • naukowcami zajmującymi się BHP
 • inspektorami pracy
 • organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi.

Zobacz również

Broszura na temat działalności EU-OSHA

Wieloletni program strategiczny na lata 2021-2027

Narzędzia i publikacje

Materiały dla prasy

Comiesięczny elektroniczny biuletyn informacyjny

Oferty pracy

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Strona internetowa
https://osha.europa.eu/pl/
E-mail
Tel.
+34 944-358-400
Faks
+34 944-358-401
Adres pocztowy
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Hiszpania
Media społecznościowe