Skip to main content
Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS)

European Union Institute for Security Studies

Forbhreathnú

  • Ról: anailís a dhéanamh ar chúrsaí a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, slándála agus cosanta
  • Stiúrthóir: Gustav Lindstrom
  • Bliain a bunaithe: 2002
  • Líon na mball foirne: 24
  • Suíomh: ceanncheathrú i bPáras (An Fhrainc) agus oifig idirchaidrimh sa Bhruiséil (An Bheilg)
  • Suíomh gréasáin: EUISS

Is gníomhaireacht de chuid an Aontais Eorpaigh í Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS) a dhéanann anailís ar chúrsaí a bhaineann leis an mbeartas eachtrach, slándála agus cosanta.

Gníomhaíochtaí

Tá sé mar aidhm ag EUISS:

  • cultúr slándála coiteann a chothú san Aontas Eorpach
  • cuidiú chun an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála  (CBES) a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm lasmuigh den Aontas
  • tacú le beartas eachtrach an Aontais a dhréachtú agus a chur i bhfeidhm lasmuigh den Aontas
  • rannchuidiú leis an bplé faoin straitéis slándála laistigh agus lasmuigh den Eoraip.

Is é príomh-mhisean na gníomhaireachta anailís a sholáthar agus fóraim phlé a eagrú le cabhrú chun beartas an Aontais a cheapadh. Agus é sin á chur i gcrích aici, feidhmíonn sí mar phointe teagmhála do shaineolaithe agus lucht déanta cinntí Eorpacha ar gach leibhéal.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Mar chuid den mhisean atá ag EUISS, cuireann an ghníomhaireacht foilseacháin ar fáil go rialta faoi na hábhair agus na réigiúin atá ag croílár obair an Aontais Eorpaigh.

Cuireann na himeachtaí a eagraíonn sí le cumas anailíseach an Aontais Eorpaigh agus cabhraíonn siad chun cineálacha cur chuige coiteanna a cheapadh. Tugtar le chéile iontu oifigigh de chuid an Aontais, saineolaithe náisiúnta, lucht léinn, lucht déanta cinntí, na meáin agus ionadaithe ar an tsochaí shibhialta, ó na Ballstáit agus ón gcuid eile den domhan.

Féach freisin

Foilseacháin

Gníomhaíochtaí

Teagmháil

Ainm
Institiúid an Aontais Eorpaigh um Staidéar Slándála (EUISS)
Suíomh gréasáin
http://www.iss.europa.eu
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+33 1 56 89 19 30
Uimhir facs
+33 1 56 89 19 31
Seoladh poist
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, An Fhrainc
Na meáin shóisialta