Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

Logo of European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

In het kort

 • Rol: helpt nationale overheden om samen te werken in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is
 • Administratief directeur: Nick Panagiotopoulos
 • Leden: het College van het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken, dat één lid per EU-land telt
 • Opgericht in: 2002
 • Aantal personeelsleden: 240
 • Locatie: Den Haag (Nederland)
 • Website: Eurojust

Het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) ondersteunt de justitiële coördinatie en samenwerking tussen nationale overheden in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is.

Taken

nationale overheden helpen om samen te werken in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is

 • opsporingswerk en vervolging waarbij minstens twee landen betrokken zijn, coördineren
 • conflicten inzake jurisdictie helpen oplossen
 • ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van EU-rechtsmiddelen, zoals Europese aanhoudingsbevelen, verbeurdverklaringen en inbeslagnames.

Wat doet Eurojust in de praktijk?

 • coördinatievergaderingen beleggen
 • expertise voor gemeenschappelijke onderzoeksteams (GOT’s) leveren en financieren
 • coördinatiecentra organiseren

Verder biedt Eurojust onderdak aan de secretariaten van het Europees justitieel netwerk, het netwerk van gemeenschappelijke onderzoeksteams en het netwerk voor onderzoek naar en vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden (het genocidenetwerk).

Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste partners van Eurojust zijn de nationale autoriteiten. Eurojust brengt politie en justitie uit verschillende EU-landen met elkaar in contact, zodat zij terrorisme en zware georganiseerde misdaad in verschillende EU-landen efficiënter kunnen bestrijden.

Zie ook

Over Eurojust

Persberichten

Bibliotheek

Vacatures

Contact

Naam
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)
Website
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Postadres
Johan de Wittlaan 9, 2517 JR Den Haag, Nederland