Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

Eurojust logo

Overzicht

 • Rol: helpt nationale overheden om samen te werken in de strijd tegen terrorisme en zware georganiseerde misdaad waarbij meer dan één EU-land betrokken is
 • Administratief directeur: Evert van Walsum
 • Leden: College van Eurojust, één nationaal lid per land
 • Opgericht: 2002
 • Medewerkers: 270
 • Locatie: Den Haag (Nederland)
 • Website: Eurojust

Het Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) vergemakkelijkt de justitiële coördinatie en samenwerking tussen nationale autoriteiten door openbare aanklagers praktische ondersteuning te bieden bij de bestrijding van zware grensoverschrijdende misdaad en terrorisme.

Taken

Eurojust helpt de EU-landen terrorisme en zware georganiseerde misdaad te bestrijden door een aantal diensten aan te bieden, waaronder:

 • opsporingswerk en vervolging waarbij minstens twee landen betrokken zijn, coördineren
 • conflicten inzake jurisdictie helpen oplossen
 • ondersteuning bieden bij het opstellen en uitvoeren van EU-rechtsmiddelen, zoals Europese aanhoudingsbevelen, Europees onderzoeksbevelen, verbeurdverklaringen en inbeslagnames.

Wat doet Eurojust in de praktijk?

 • coördinatievergaderingen organiseren
 • gemeenschappelijke onderzoeksteams opzetten en financieren
 • coördinatiecentra opzetten, die gezamenlijke actiedagen tegen criminele netwerken in real time aansturen
 • een wereldwijd netwerk van verbindingsofficieren van aanklagers en contactpunten onderhouden, dat toegang biedt tot rechtsgebieden overal ter wereld.

Verder biedt Eurojust onderdak aan de secretariaten van het Europees justitieel netwerk, het netwerk van nationale deskundigen, het netwerk van gemeenschappelijke onderzoeksteams en het netwerk voor onderzoek naar en vervolging van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden (het genocidenetwerk). Daarnaast ondersteunt Eurojust focusgroepen van gespecialiseerde aanklagers op het gebied van migrantensmokkel en mensenhandel, en voert het verschillende programma’s en projecten uit, zoals EuroMed Justice, het IPC-project en WB CRIM JUST.

Wie is erbij gebaat?

De belangrijkste partners van Eurojust zijn de nationale autoriteiten. Het agentschap verbindt openbare aanklagers, rechtshandhavingsinstanties en andere actoren, zodat zij zware grensoverschrijdende misdaad en terrorisme kunnen bestrijden. Uiteindelijk zijn het de EU-burgers die er baat bij hebben, aangezien het werk van Eurojust bijdraagt tot een veiliger Europa voor iedereen.

Meer informatie

Over Eurojust

Persberichten

Publicaties

Werk

Contact

Naam
Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken
Website
https://www.eurojust.europa.eu/
E-mail
Telefoonnummer
+31 70 412 50 00
Fax
+31 70 412 50 05
Postadres
Johan de Wittlaan 9, 2517 Den Haag, Nederland