Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“)

logo of European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Přehled

  • úloha: podporovat provádění unijní politiky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v oblasti řízení rozsáhlých informačních systémů
  • ředitel: Krum Garkov
  • rok zřízení: 2011, v provozu od 1. prosince 2012
  • počet zaměstnanců: 137
  • sídlo: hlavní sídlo: Tallinn (Estonsko), provozní pracoviště: Štrasburk (Francie), záložní pracoviště: Sankt Johann im Pangau (Rakousko)
  • internetové stránky: eu-LISA

Agentura eu-LISA poskytuje technickou podporu zemím EU v bezpečnostních otázkách.

Náplň činnosti

Spravuje rozsáhlé integrované informační systémy.

  • pomáhá udržovat vnitřní bezpečnost v schengenském prostoru 
  • umožňuje zemím schengenského prostoru výměnu údajů o vízech
  • určuje u jednotlivých žádostí o azyl, která země odpovídá za jeho posouzení

To napomáhá zajistit, že Evropané mohou v rámci EU volně cestovat, aniž by byla ohrožena bezpečnost Evropy.

Agentura také testuje nové technologie s cílem zavést v EU modernější, efektivnější a bezpečný systém správy hranic. Koordinovala testování a následná opatření v pilotním projektu inteligentní hranice a analýzu výsledků a podávání zpráv o tomto pilotním projektu, a to v úzké spolupráci se zúčastněnými zeměmi EU a evropskými institucemi.

Pro koho znamená přínos

Obyvatelé EU, kteří za přispění agentury mohou svobodně a bezpečněji po Unii cestovat.

Viz také

Newsroom agentury eu-LISA

Kontakt

Jméno/Název
Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva („eu-LISA“)
Internetové stránky
https://eulisa.europa.eu/
E-mail
Poštovní adresa
Vesilennuki 5, 10415 Tallinn Estonia, Estonsko
Sociální média