Skip to main content
European Ombudsman

Översikt

 • Uppgift: Utreder klagomål på EU:s institutioner och organ
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Inrättad: 1995
 • Plats: Strasbourg, Frankrike
 • Webbplats: Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner och övriga organ. Alla EU-medborgare och personer som är bosatta i EU, samt organisationer och företag kan framföra klagomål.

Vad gör ombudsmannen?

Ombudsmannen utreder administrativa missförhållanden, t.ex.

 • orättvis behandling
 • diskriminering
 • maktmissbruk
 • brist på information eller vägran att lämna ut information
 • onödiga förseningar
 • inkorrekta förfaranden.

Hur utses ombudsmannen?

Europaparlamentet väljer ombudsman för en femårsperiod som kan förnyas. Det är en av parlamentets första uppgifter efter varje EU-val.

Hur arbetar ombudsmannen?

Ombudsmannen gör utredningar på eget initiativ eller efter att ha fått in klagomål. Ombudsmannen är opartisk och får inte ta emot instruktioner från någon regering eller organisation. En gång om året ska ombudsmannen lämna in en verksamhetsrapport till Europaparlamentet.

Ibland kan ombudsmannen lösa ett problem genom att helt enkelt informera institutionen i fråga. Annars kan ombudsmannen försöka hitta ett sätt för parterna att göra upp i godo. Om det misslyckas kan ombudsmannen ge institutionen rekommendationer. Om institutionen inte accepterar rekommendationerna kan ombudsmannen skriva en särskild rapport till Europaparlamentet som måste vidta nödvändiga åtgärder.

Vad kan ombudsmannen göra för dig?

Om du är missnöjd med någon av EU:s institutioner eller organ bör du först ge det chansen att ställa saker till rätta. Om det inte fungerar kan du klaga hos Europeiska ombudsmannen.

Du måste lämna in ditt klagomål till ombudsmannen inom två år från det datum då problemet uppstod. Du måste tydligt ange vem du är, vilken institution eller organ som klagomålet gäller och vad problemet är. Du kan begära att klagomålet ska behandlas konfidentiellt.

Om ombudsmannen inte kan behandla ditt klagomål hänvisas du till andra organ som kanske kan hjälpa dig.

Se också

Kan ombudsmannen hjälpa dig?

Lämna in ett klagomål

Publikationer

Nationella ombudsmän

Lediga jobb

Sök person

Kontakt

Namn
Europeiska ombudsmannen
Webbplats
https://www.ombudsman.europa.eu/sv/home/
Telefon
+33 3 88 17 23 13
Fax
+33 3 88 17 90 62
Postadress
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Frankrike
Sociala medier