Skip to main content
Decentralt agentur

Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Overblik

 • Rolle: At støtte de nationale myndigheder i EU-landene med at gennemføre det fælles europæiske asylsystem ved at yde operationel og teknisk støtte.
 • Administrerende direktør: Nina Gregori
 • Oprettet: 2022
 • Antal medarbejdere: 500+
 • Hjemsted:  Valletta, Malta
 • Websted: EUAA


Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA) er et decentraliseret EU-agentur, der yder operationel og teknisk støtte og udbyder uddannelse til de nationale myndigheder i EU-landene. EUAA hjælper EU-landene med at gennemføre EU's asyllovgivning og skaber større konvergens i asylsager og modtagelsesforhold.

Hvad laver Den Europæiske Unions Asylagentur?

EUAA har en bred vifte af tilbud om operationel og teknisk støtte til EU-landene. Formålet er at skabe større konvergens med hensyn til asyl- og modtagelsespraksis i hele EU. I overensstemmelse med de høje standarder i det fælles europæiske asylsystem kan agenturet:

 • hurtigt yde operationel støtte til EU-lande, der er udsat for migrationspres 
 • trække på en permanent asylreservepulje bestående af 500 nationale embedsmænd, der står til rådighed for agenturet og hurtigt kan indsættes overalt i EU
 • opbygge et bredt uddannelsesprogram på asylområdet for nationale embedsmænd med henblik på at nå målet om at blive EU's akkrediteringsorgan for spørgsmål vedrørende international beskyttelse
 • beskytteasylansøgeres grundlæggende rettigheder ved at:
  • udnævne en "ansvarlig for grundlæggende rettigheder"
  • oprette en klagemekanisme
  • styrke civilsamfundsorganisationernes og NGO'ernes rolle
 • forbedre koordineringen med oprindelses- og transitlande ved at:
  • udpege forbindelsesofficerer i lande uden for EU
  • samarbejde med myndigheder i lande uden for EU om at opbygge asyl- og modtagelseskapacitet i overensstemmelse med folkeretten.


Fra den 31. december 2023 vil agenturet begynde at føre kontrol med, hvordan EU-landene gennemfører EU-lovgivningen om asyl- og modtagelsespraksis. Udarbejdelsen af anbefalinger til at afhjælpe mangler vil begynde den dag, hvor Dublinforordningen erstattes eller på anden måde ajourføres.


Hvem har gavn af EUAA's støtte?

De personer, der primært har gavn af støtten, er de embedsmænd og fagfolk, der arbejder med de nationale myndigheder i EU-landene, og som er ansvarlige for:

 • vurdering og forvaltning af asylansøgninger og ansøgninger om international beskyttelse
 • sikring af passende modtagelsesforhold.

Derudover udarbejder og leverer agenturet upartiske oplysninger om asyl- og migrationssituationen i EU til både særlige målgrupper og den brede offentlighed.
 

Læs mere her:

Seneste nyt

Pressemeddelelser

Job

Forordningen om Den Europæiske Unions Asylagentur

Kontakt

Navn
Den Europæiske Unions Asylagentur (EUAA)
Websted
https://www.euaa.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+356 22487500
Postadresse
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sociale medier