Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

In het kort

 • Rol: wetenschappelijk onderbouwd advies geven over grondrechten
 • Directeur: Michael O’Flaherty
 • Opgericht: 2007
 • Medewerkers: 105 
 • Locatie: Wenen (Oostenrijk)
 • Website: FRA

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA) geeft onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd advies aan Europese en nationale beleidsmakers. Dit moet het debat, het beleid en de wetgeving over grondrechten een solide basis en precieze afstemming geven.

Taken

Het adviseert de EU-instellingen en de nationale overheden over de grondrechten, vooral in verband met:

 • discriminatie
 • toegang tot de rechtspraak
 • racisme en vreemdelingenhaat
 • privacybescherming
 • de rechten van slachtoffers
 • de rechten van het kind

Het bureau zet zich ook in voor een grotere bekendheid en betere bescherming van de grondrechten in de hele EU. Daarom voert het overleg en werkt het samen met zijn partners over:

 • het verzamelen en analyseren van gegevens en informatie via sociaaljuridisch onderzoek
 • ondersteuning en advisering
 • communicatie en bewustmaking m.b.t. de grondrechten.

Wie is erbij gebaat

Het FRA werkt voortdurend samen met de EU-instellingen en nationale overheden, die profiteren van zijn onafhankelijke en deskundige adviezen en zijn analyses van de grondrechtenproblematiek. Het FRA heeft netwerken opgericht en contacten gelegd met partners op alle niveaus, zodat de besluitvormers bij de nationale overheden en de EU hiervan kunnen profiteren.

Het bureau onderhoudt nauwe werkrelaties met:

Zie ook

Publicaties, video's etc. 

Onderzoeksprojecten 

Jaarlijks werkprogramma 

Meerjarenkader voor 2018-2022

Strategisch plan van het FRA voor 2018-2022 

Grondrechten: problemen en resultaten 

Nieuws en evenementen 

Contact

Naam
Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)
Website
http://fra.europa.eu/nl/
E-mail
Telefoonnummer
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Postadres
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Oostenrijk
Sociale media