Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Wien

OfficieltEU-sprog: Tysk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1995

Valuta: euro Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 1. december 1997

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)https://data.ec.europa.eu/ewp/3ff0476e-6735-41ef-9e24-70ff77a06c3bhttps…

Politisk system

Østrig er en føderal parlamentarisk republik med en regeringschef – kansleren – og et statsoverhoved – præsidenten. Landet består af 9 delstater (Bundesländer). Både de regionale og de føderale myndigheder har udøvende magt. Det føderale parlament består af 2 kamre: Nationalrådet (Nationalrat), som vælges direkte, og Forbundsrådet (Bundesrat), som vælges af de regionale parlamenter.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

I 2020 var de vigtigste sektorer i den østrigske økonomi industri (21,4 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,6 %).

69 % af Østrigs eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 30 %, Italien: 6 % og Frankrig: 4 %). Af den del af eksporten, der går til lande uden for EU, går 6 % til USA og 5 % til Schweiz.

For importens vedkommende kommer 77 % fra andre EU-lande (Tyskland: 41 %, Italien: 6 % og Tjekkiet og Holland: 4 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Schweiz (5 %) og Kina (4 %).

Østrig i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 18 østrigske medlemmer. Find ud af, hvem EP-medlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Østrig

Rådet for Den Europæiske Union

I Rådet for Den Europæiske Union, også kaldet EU-Rådet, mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den østrigske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for østrigske formandskaber:

Juli-december 1998 | Januar-juni 2006 | juli-december 2018

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union

Europa-Kommissionen

Østrig har udnævnt Johannes Hahn som kommissær i Europa-Kommissionen. Han er ansvarlig for budget og administration.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Østrig

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Østrig har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Østrig har 12 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Østrig kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den har ligesom den østrigske EU-ambassade til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker tilgodeses bedst muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Østrig?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt ud fra landets økonomi. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Østrig

De penge, som Østrig betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Østrig drager fordel af EU-finansiering.