Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Bécs

Hivatalos uniós nyelv(ek): német

Az Európai Unió tagja: 1995. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 1997. december 1. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Ausztria parlamentáris szövetségi köztársaság. Az államfő a köztársasági elnök, a szövetségi kormány élén pedig a kancellár áll. Az országot 9 szövetségi tartomány (Bundesland) alkotja. A végrehajtó hatalmat a szövetségi kormány és a tartományi kormányok együttesen gyakorolják. A szövetségi parlament kétkamarás: az alsóház (Nationalrat) képviselőit közvetlenül választják meg, a felsőház (Bundesrat) tagjait pedig a tartományi parlamentek delegálják.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban az osztrák gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: ipar (21,4%), nagy- és kiskereskedelem, személy- és áruszállítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,4%), közigazgatás, honvédelem, oktatás, humánegészségügyi és szociális ellátás (18,6%).

Az osztrák export 69%-a irányul más uniós országokba (30% Németországba, 6% Olaszországba és 4% Franciaországba), ami pedig az Unión kívüli országokba irányuló kivitelt illeti, az osztrák exporttermékek 6%-a az Egyesült Államokban, 5%-a pedig Svájcban talál vevőre.

Az Ausztriába irányuló import esetében a behozott termékek 77%-a érkezik EU-tagországból (41% Németországból, 6% Olaszországból, 4% Csehországból és ugyancsak 4% Hollandiából). Ami a nem uniós országokból importált termékeket illeti, a Svájcból érkező termékek részaránya 5%-ot, a Kínából behozott termékeké pedig 4%-ot tesz ki.

Ausztria az EU-ban

Európai Parlament

Ausztria 18 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson a linkre.

Az Európai Parlament Ausztriai Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az osztrák kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az osztrák soros elnökség időszakai:

1998. július–december | 2006. január–június | 2018. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság osztrák tagja Johannes Hahn, aki a költségvetésért és az igazgatásért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

Az Európai Bizottság Ausztriai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Ausztriának 12 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága (RB)

Ausztriának 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Az RB tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Ausztria a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. Az állandó képviselet tulajdonképpen Ausztria „uniós nagykövetsége”: fő feladata, hogy az ország érdekeit és szakpolitikai törekvéseit a lehető leghatékonyabban érvényre juttassa az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Ausztria a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Ausztriában

Az Ausztria által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha tájékozódni szeretne arról, hogyan részesül Ausztria az uniós forrásokból, kattintson a linkre.