Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Brüsszel

Hivatalos uniós nyelv(ek): holland, francia és német

Az Európai Unió tagja: 1958. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: az ország 1995. március 26. óta tagja a schengeni térségnek

AdatokTerület – népesség– egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer:

Belgium szövetségi alkotmányos monarchia, többpártrendszerrel. Az államfő a király, a kormányfő pedig a miniszterelnök. A döntéshozatali hatalom nincs központosítva, hanem három kormányzati szint – a szövetségi kormány, három nyelvi alapú (flamand, francia és német nyelvi) közösség és három régió (Flandria, Brüsszel fővárosi régió és Vallónia) – között oszlik meg. Jogi szempontból ezek az entitások egyenlő jogokkal rendelkeznek, de hatásköreik és felelősségi köreik különböző területeket ölelnek fel. Brüsszel az európai uniós intézmények három hivatalos székhelyeinek egyike. A másik kettő Luxembourg és Strasbourg.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a belga gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (22%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (17,7%), továbbá az ipar (16,4%).

Az EU-n belüli kereskedelem a belga export 65%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 17%-a Németországba, 14%-a Franciaországba, 12%-a pedig Hollandiába irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a belga termékek 8%-a az Egyesült Királyságban, 7%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Belgiumba behozott termékek 62%-a EU-tagországból érkezik (17%-uk Hollandiából, 14%-uk Németországból, 10%-uk Franciaországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 7%-a az Egyesült Államokból, 5%-a pedig Kínából érkezik.

Belgium az EU-ban

Európai Parlament

Belgium 21 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Belgium választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Belgiumi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a belga kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A belga soros elnökség időszakai:

1958. január–június | 1961. január–június | 1964. január–június | 1967. január–június | 1970. január–június | 1973. január–június | 1977. július–december, 1982. január–június | 1987. január–június | 1993. július–december | 2001. július–december | 2010. július–december.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság belga tagja Didier Reynders, aki a jogérvényesülésért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Belgiumi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Belgiumnak 12 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Belgiumnak 12 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Belgium a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Belgium a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak.

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Belgiumban

A Belgium által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Belgium milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.