Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Briuselis

Oficialiosios ES kalbos: nyderlandų, prancūzų, vokiečių

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius,bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Belgija yra federacinė konstitucinė monarchija, kurioje karalius yra valstybės vadovas, o ministras pirmininkas yra vyriausybės vadovas daugiapartinėje sistemoje. Sprendimų priėmimo galios ne centralizuotos, o padalytos 3 valdymo lygmenimis. Tai federalinė vyriausybė, 3 skirtingų kalbų bendruomenės (kalbančios flamandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis) ir 3 regionai (Flandrijos, Briuselio sostinės ir Valonijos). Teisiškai jie visi yra lygūs, bet turi skirtingus įgaliojimus ir yra atsakingi už skirtingas sritis. Briuselis, kartu su Liuksemburgo miestu ir Strasbūru, yra vienas iš trijų miestų, kuriuose įsikūrusios oficialios Europos Sąjungos institucijų būstinės.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Belgijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (22,0 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,7 %), pramonė (16,4 %).

ES vidaus prekyba sudaro 65 % Belgijos eksporto (į Vokietiją – 17 %, į Prancūziją – 14 %, į Nyderlandus – 12 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtinę Karalystę (8 %) ir Jungtines Valstijas (7 %).

62 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Nyderlandų – 17 %, iš Vokietijos – 14 %, iš Prancūzijos – 10 %), o iš ES nepriklausančių šalių 7 % importo atvežama iš Jungtinių Valstijų ir 5 % iš Kinijos.

Belgija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Belgijai atstovauja 21 narys. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Belgijoje

Europos Sąjungos Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Belgijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Belgijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. sausio–birželio mėn. | 1961 m. sausio–birželio mėn. | 1964 m. sausio–birželio mėn. | 1967 m. sausio–birželio mėn. | 1970 m. sausio–birželio mėn. | 1973 m. sausio–birželio mėn. | 1977 m. liepos–gruodžio mėn. | 1982 m. sausio–birželio mėn. | 1987 m. sausio–birželio mėn. | 1993 m. liepos–gruodžio mėn. | 2001 m. liepos–gruodžio mėn. | 2010 m. liepos–gruodžio mėn. |

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Belgijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Didier Reyndersas, atsakingas už teisingumą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Belgijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Belgijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Belgijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Belgija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Belgijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Belgija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius.

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Belgijoje

Belgijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Belgijai.