Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Sofia

Officiële EU-talen: Bulgaars

EU-lidstaat: sinds 1 januari 2007

Munteenheid: Bulgaarse lev (BGN). Bulgarije heeft zich ertoe verbonden de euro in te voeren zodra het land aan de voorwaarden voldoet.

Schengen: Bulgarije zet momenteel de nodige stappen om toe te treden tot het Schengengebied.

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Bulgarije is een parlementaire republiek. De regeringsleider (de premier) bezit de meeste uitvoerende macht. Het staatshoofd (de president) heeft vooral ceremoniële taken, maar ook een beperkt vetorecht. Bulgarije is een eenheidsstaat met een gecentraliseerde structuur. Het bestaat uit 27 provincies en een hoofdstedelijke provincie (Sofia-Grad). De regionale gouverneurs worden benoemd door de regering.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Bulgaarse economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (21,4%), industrie (20,4%), overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (16,7%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 66% van de uitvoer (Duitsland 16%, Roemenië 9% en Italië 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Turkije (6%) en China (3%).

61% van de invoer in Bulgarije kwam uit EU-landen (Duitsland 12% en Italië en Roemenië elk 7%). 7% was afkomstig uit Turkije en 6% uit Rusland.

Bulgarije in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 17 Bulgaarse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Bulgarije

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Bulgaarse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Bulgarije:

januari-juni 2018

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Bulgarije heeft Mariya Gabriel aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Bulgarije

Europees Economisch en Sociaal Comité

Bulgarije heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Bulgarije heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Bulgarije houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Bulgaarse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Bulgarije?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen.

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Bulgarije

De bijdrage van Bulgarije aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Bulgarije