Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Sofia

Officiellt EU-språk: Bulgariska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 2007

Valuta: Bulgarisk lev (BGN) – Bulgarien har åtagit sig att införa euron när landet uppfyller alla villkor

Schengen: Bulgarien håller på att ansluta sig till Schengenområdet

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Bulgarien är en parlamentarisk republik. Regeringschefen – premiärministern – har den egentliga verkställande makten. Statschefen – presidenten – har främst representationsuppgifter men också viss vetorätt. Bulgarien är indelat i 27 provinser plus huvudstaden Sofia. De regionala guvernörerna utses av regeringen.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,4 %), industri (20,4 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (16,7 %).

Handeln med EU står för 66 % av Bulgariens export (Tyskland 16 %, Rumänien 9 % och Italien 7 %), medan 6 % går till Turkiet och 3 % till Kina.

Av importen kommer 61 % från EU-länderna (Tyskland 12 %, Italien 7 % och Rumänien 7 %), medan 7 % kommer från Turkiet och 6 % från Ryssland.

Bulgarien i EU

Europaparlamentet

Bulgarien har 17 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Bulgarien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Bulgariens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Bulgariens ordförandeskap:

Januari–juni 2018

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Bulgariens ledamot i Europeiska kommissionen är Iliana Ivanova, som ansvarar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Bulgarien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Bulgarien har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Bulgarien har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Bulgarien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Bulgariens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Bulgarien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet.

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Bulgarien

Bulgariens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Bulgarien