Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Zágráb

Hivatalos uniós nyelv(ek): horvát

Az Európai Unió tagja: 2013. július 1. óta

Pénznem: horvát kuna (HRK). Horvátország elkötelezte magát amellett, hogy a szükséges feltételek teljesítése után bevezeti az eurót.

Schengeni megállapodás: Horvátország nem tagja az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek.

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Horvátország parlamentáris köztársaság. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, melynek élén a kormányfő (a miniszterelnök) áll. Az államfő a köztársasági elnök. Elsősorban ő képviseli az államot belföldön és külföldön egyaránt. Az államszervezet a három hatalmi ág, úgymint a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás megosztásán alapszik. A parlament törvényhozói jogkörrel rendelkezik és ellenőrzést gyakorol a kormány felett. A parlament tagjait 4 évre választják meg.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a horvát gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (23,1%), az ipar (20,4%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (15,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem a horvát export 68%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 14%-a Olaszországba, 13%-a Németországba, 11%-a pedig Szlovéniába irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a horvát termékek 9%-a Bosznia-Hercegovinában, 4%-a pedig Szerbiában talál vevőre.

A Horvátországba behozott termékek 78%-a EU-tagországból érkezik (15%-uk Németországból, 13%-uk Olaszországból, 11%-uk Szlovéniából). Ami a nem uniós országokat illeti, a Bosznia-Hercegovinából és Kínából érkező import részaránya 3–3%.

Horvátország az EU-ban

Európai Parlament

Horvátország 12 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a horvát választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Horvátországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a horvát kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A horvát soros elnökség időszaka(i):

2020. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság horvát tagja Dubravka Šuica, aki a demokráciáért és a demográfiáért felelős alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Horvátországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Horvátországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Horvátországnak 9 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Horvátország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Horvátország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Horvátország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Horvátországban: 1,120 milliárd EUR
    (ez a horvát gazdaság 2,22%-ának felel meg)
  • Horvátország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,451 milliárd EUR
    (ez a horvát gazdaság 0,89%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Horvátországban 

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Horvátország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.