Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Talinas

Oficialiosios ES kalbos: estų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 2011 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Estija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovą – ministrą pirmininką – skiria prezidentas ir patvirtina parlamentas. Jis atsakingas už vyriausybei suteikiamus vykdomosios valdžios įgaliojimus. Valstybės vadovą – prezidentą – penkeriems metams renka parlamentas arba rinkimų kolegija. Parlamentas turi 101 narį, kurie renkami kas 4 metus. Šalyje yra 15 apskričių ir 79 savivaldybės.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Estijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,5 %), pramonė (19,2 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,7 %).

ES vidaus prekyba sudaro 66 % Estijos eksporto (į Suomiją – 16 %, į Švediją – 10 %, į Latviją – 9 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (8 %) ir Rusiją (6 %).

75 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Suomijos – 13 %, iš Vokietijos – 10 %, iš Latvijos ir Lietuvos – po 9 %), o iš ES nepriklausančių šalių 8 % importo atvežama iš Rusijos ir 5 % iš Kinijos.

 

Estija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Estijai atstovauja 7 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Estijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Estijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Estijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2017 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Estijos deleguota Europos Komisijos narė yra Kadri Simson, atsakinga už energetiką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Estijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 6 Estijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Estijai atstovauja 6 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Estija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Estijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Estija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Estijoje

Estijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Estijai.