Preskoči na glavno vsebino

Pregled 

Politični sistem

Estonija je parlamentarna republika. Predsednika vlade imenuje predsednik, odobri pa ga parlament. Izvršilno oblast ima vlada. Predsednika države izvoli parlament ali elektorski zbor za dobo petih let. V parlamentu je 101 poslanec, volitve so vsaka štiri leta. Državo sestavlja 15 okrožij in 79 občin. 

Trgovina in gospodarstvo

Estonski BDP na prebivalca v višini 30 100 evrov je pod povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 0,2 % skupnega BDP EU.  

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)   

 

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu)   

Estonija v EU  

Proračun in financiranje

Koliko Estonija prispeva in koliko sredstev prejme od EU?  

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.    

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.   

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.  

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.    

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih  

Projekti v Estoniji, ki jih financira EU   

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.   

Več informacij o koristih, ki jih ima Estonija od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji.