Prejsť na hlavný obsah

Prehľad 

Politický systém

Estónsko je parlamentná republika. Premiéra, ktorý je na čele vlády, vymenúva prezident a schvaľuje ho parlament. Premiér zodpovedá za výkonnú moc, ktorá je zverená vláde. Prezidenta, ktorý je hlavou štátu, volí parlament alebo volebné kolégium na 5 rokov. Parlament má 101 členov, ktorí sú volení raz za 4 roky. Krajina pozostáva z 15 okresov a zo 79 obcí. 

Obchod a hospodárstvo

Estónsko má HDP na obyvateľa vo výške 30 100 EUR, čo je pod priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 0,2 % celkového HDP EÚ.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)   

 

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)   

Estónsko v EÚ  

Rozpočet a financovanie

Koľko Estónsko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?  

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.    

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.   

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.  

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.    

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka  

Projekty s finančnou podporou EÚ v Estónsku   

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.   

Viac informácií o tom, ako Estónsko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.