Direct naar de inhoud

Overzicht 

Staatsbestel

Estland is een parlementaire republiek. De regeringsleider (de premier) wordt voorgedragen door de president en goedgekeurd door het parlement. Hij of zij oefent de uitvoerende macht uit die in handen van de overheid is. Het staatshoofd (de president) wordt elke vijf jaar door het parlement of kiescollege gekozen. Het parlement telt 101 leden die elke vier jaar worden gekozen. Het land is verdeeld in 15 provincies en 79 gemeenten. 

Handel en economie

Het Estse bbp per hoofd van de bevolking van 30 100 euro ligt onder het EU-gemiddelde (35 500 euro). Daarmee is Estland goed voor 0,2 % van het totale bbp van de EU.  

(Bron: Eurostat - cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)   

 

(Bron: Eurostat - cijfers voor in- en uitvoer)   

Estland in de EU  

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Estland?  

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.    

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.   

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.  

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.    

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar  

Door de EU gefinancierde projecten in Estland   

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.   

Lees meer over hoe Estland profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.