Skip to main content

Oversigt

 

Hovedstad: Helsinki

Officielle EU-sprog: Finsk, svensk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1995

Valuta: euro. Medlem af euroområdet siden den 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden den 25. marts 2001

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

 

Politisk system

Finland er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Ud over centralregeringen i Helsinki styres landet af byrådene i landets 311 kommuner. Finland er inddelt i 19 regioner og 70 delregioner. Den mindste region, Åland, er en selvstyrende øgruppe i den sydvestlige del af landet. Det finske Lapland er en nordligt beliggende region, der omfatter det samiske forvaltningsområde, hvor omkring halvdelen af Finlands oprindelige folk, samerne, bor.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den finske økonomi i 2018 var industri (21,3 %), offentlig forvaltning, forsvar og uddannelse, sundheds- og socialvæsen (20,2 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (15,5 %).

59 % af Finlands eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 15 %, Sverige: 10 % og Nederlandene: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (7 %) og Kina (6 %).

For importens vedkommende stammer 70 % fra andre EU-lande (Tyskland: 17 %, Sverige: 16 % og Nederlandene: 9 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (14 %) og Kina (3 %).

Finland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 14 finske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Finland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den finske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for finske formandskaber:

Juli-december 1999 | Juli-december 2006 | Juli-december 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Via dette link kommer du til det eksterne website for Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Finland har udpeget Jutta Urpilainen som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for internationale partnerskaber.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Finland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Finland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som finsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Finland?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Finland:

  • EU's samlede udgifter i Finland: 1,478 milliarder euro
    (svarer til 0,63 % af Finlands økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 2,018 milliarder euro
    (svarer til 0,87 % af Finlands økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Finland

De penge, som Finland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Finland drager fordel af EU-finansiering.