Gå til hovedindholdet

Overblik

Hovedstad: Helsinki

EU-sprog: finsk og svensk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1995

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 1999

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 25. marts 2001

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Finland er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Ud over centralregeringen i Helsinki styres landet af byrådene i landets 309 kommuner. Finland er inddelt i 19 regioner og 70 delregioner. Den mindste region, Åland, er en selvstyrende øgruppe i den sydvestlige del af landet. Det finske Lapland er en nordligt beliggende region, der omfatter det samiske forvaltningsområde, hvor omkring halvdelen af Finlands oprindelige folk, samerne, bor.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Finlands økonomi i 2020 var industri (20,3 %), offentlig forvaltning, forsvar og uddannelse, sundheds- og socialvæsen (20,6 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (14,0 %).

55 % af Finlands eksport går til andre EU-lande (14 % til Tyskland, 10 % til Sverige og 7 % til Holland), mens eksporten til lande uden for EU især går til USA (9 %) og Kina (5 %).

For importens vedkommende stammer 72 % fra andre EU-lande (17 % fra Tyskland og Sverige og 9 % fra Holland), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (10 %) og Kina (4 %).

Finland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 14 finske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Finland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den finske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for finske formandskaber:

Juli-december 1999 | Juli-december 2006 | Juli-december 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Finland har udpeget Jutta Urpilainen som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for internationale partnerskaber.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Finland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Finland har 9 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Finland har 9 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Finland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Finlands "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Finland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Finland

De penge, som Finland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Finland.