Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Paryžius

Oficialiosios ES kalbos: prancūzų

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Prancūzija yra pusiau prezidentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, kurį paskiria prezidentas. Valstybės vadovas – prezidentas – renkamas per tiesioginius rinkimus. Prancūzijos teritorija suskirstyta į 18 administracinių regionų – 13 Prancūzijos metropolijos regionų (Europoje) ir 5 užjūrio regionus. Visi penki užjūrio regionai ir Sen Martenas (Prancūzijos teritorija Karibuose) laikomi ES dalimi (jie turi atokiausių regionų statusą). Prancūzijos miestas Strasbūras yra vienas iš trijų miestų, kuriuose įsikūrusios oficialios Europos Sąjungos institucijų būstinės. Kiti du tokie miestai yra Briuselis ir Liuksemburgas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Prancūzijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (23,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (16,4 %), profesinė, mokslo ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla (14,2 %).

ES vidaus prekyba sudaro 54 % Prancūzijos eksporto (į Vokietiją – 15 %, į Italiją – 8 %, į Belgiją ir Ispaniją – po 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (8 %) ir Jungtinę Karalystę (6 %).

66 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 17 %, iš Belgijos – 10 %, iš Nyderlandų – 9 %), o iš ES nepriklausančių šalių 7 % importo atvežama iš Kinijos ir 5 % iš Jungtinių Valstijų. 

Prancūzija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Prancūzijai atstovauja 79 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Prancūzijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Prancūzijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Prancūzijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1959 m. sausio–birželio mėn. | 1962 m. sausio–birželio mėn. | 1965 m. sausio–birželio mėn. | 1968 m. sausio–birželio mėn. | 1971 m. sausio–birželio mėn. | 1974 m. liepos–gruodžio mėn. | 1979 m. sausio–birželio mėn. | 1984 m. sausio–birželio mėn. | 1989 m. liepos–gruodžio mėn. | 1995 m. sausio–birželio mėn. | 2000 m. liepos–gruodžio mėn. | 2008 m. sausio–birželio mėn. | 2022 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Prancūzijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Thierry Bretonas, atsakingas už vidaus rinką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Prancūzijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Prancūzijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Prancūzijai atstovauja 24 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Prancūzija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Prancūzijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Prancūzija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Prancūzijoje 

Prancūzijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Prancūzijai.