Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Paryžius

Oficialioji(-iosios) ES kalba(-os): prancūzų

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiai: plotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, išreikštas PGS

Politinė sistema

Prancūzija yra pusiau prezidentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, kurį paskiria prezidentas. Valstybės vadovas – prezidentas – renkamas per tiesioginius rinkimus. Prancūzijos teritorija suskirstyta į 18 administracinių regionų – 13 Prancūzijos metropolijos regionų (Europoje) ir 5 užjūrio regionus. Visi penki užjūrio regionai ir Sen Martenas (Prancūzijos teritorija Karibuose) laikomi ES dalimi (jie turi atokiausių regionų statusą). Prancūzijos miestas Strasbūras yra vienas iš trijų miestų, kuriuose įsikūrusios oficialios Europos Sąjungos institucijų būstinės. Kiti du tokie miestai yra Briuselis ir Liuksemburgas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Prancūzijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (22,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (17,8 %), profesinė, mokslo ir techninė veikla, administracinė ir aptarnavimo veikla (14,0 %).

59 % Prancūzijos eksporto – tai eksportas į ES valstybes nares (į Vokietiją – 14 %, Ispaniją – 8 %, Italiją ir Belgiją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (8 %) ir Kiniją (4 %).

69 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 18 %, Belgijos – 10 %, Nyderlandų – 8 %), o už ES ribų – po 5 % iš Jungtinių Valstijų ir Kinijos.

Prancūzija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Prancūzijai atstovauja 79 nariai. Prancūzijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Prancūzijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Prancūzijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Prancūzijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1959 m. sausis–birželis | 1962 m. sausis–birželis | 1965 m. sausis–birželis | 1968 m. sausis–birželis | 1971 m. sausis–birželis | 1974 m. liepa–gruodis | 1979 m. sausis–birželis | 1984 m. sausis–birželis | 1989 m. liepa–gruodis | 1995 m. sausis–birželis | 2000 m. liepa–gruodis | 2008 m. sausis–birželis | 2022 m. sausis–birželis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Išorės interneto svetainė, skirta šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Prancūzijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Thierry Bretonas, atsakingas už vidaus rinką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Prancūzijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Prancūzijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Prancūzijai atstovauja 24 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Prancūzija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Prancūzijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Prancūzija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Prancūzijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Prancūzijoje suma – 14,778 mlrd. EUR
    (atitinka 0,61 proc. Prancūzijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 20,573 mlrd. EUR
    (atitinka 0,85 proc. Prancūzijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Prancūzijoje 

Prancūzijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Prancūzijai.