Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga 

Politinė sistema

Prancūzija yra pusiau prezidentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, kurį paskiria prezidentas. Valstybės vadovas – prezidentas – renkamas per tiesioginius rinkimus. Prancūzijos teritoriją sudaro 18 administracinių regionų: 13 didmiesčių (t. y. žemyninės Prancūzijos) ir 5 užjūrio regionų. Visi penki užjūrio regionai ir Sen Martenas (Prancūzijos teritorija Karibuose) laikomi ES dalimi (jie turi atokiausių regionų statusą). Strasbūras yra vienas iš trijų miestų, kuriuose įsikūrusios oficialios Europos Sąjungos institucijų būstinės. Kiti du tokie miestai yra Briuselis ir Liuksemburgas. 

Prekyba ir ekonomika

Prancūzija užima vienuoliktą vietą Europos Sąjungoje pagal BVP vienam gyventojui – 35 500 EUR, tai yra ES vidurkis. Prancūzijos BVP sudaro 17,2 proc. viso ES BVP.  

(Šaltinis: Eurostatas. BVP vienam gyventojui ir BVP duomenys) 

(Šaltinis: Eurostatas. Eksporto ir importo duomenys)   

Prancūzija Europos Sąjungoje  

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Prancūzija moka ir kiek gauna iš ES?  

ES biudžetas yra priemonė, kuria užtikrinama, kad Europa ir toliau būtų demokratiška, taiki, klestinti ir konkurencinga jėga. ES biudžetą naudoja savo prioritetams ir dideliems projektams, kurių dauguma atskirų ES šalių negalėtų finansuoti vienos, finansuoti.    

Narystės ES nauda gerokai viršija ES biudžeto įnašų dydį – yra daug to pavyzdžių. Visoms valstybėms narėms naudinga tai, kad jos yra bendrosios rinkos dalis, drauge sprendžia bendras migracijos, terorizmo ir klimato kaitos problemas ir užsitikrina konkrečią naudą, pavyzdžiui, geresnę transporto infrastruktūrą, modernizuotas ir skaitmenizuotas viešąsias paslaugas ir pažangiausią medicininį gydymą.   

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.  

ES biudžetas nėra susijęs vien su mokėjimu ir lėšų rinkimu – juo siekiama bendrai prisidėti prie to, kad Europa ir pasaulis taptų geresne vieta mums visiems.    

ES biudžeto išlaidos ir pajamos pagal šalis ir metus  

ES finansuojami projektai Prancūzijoje   

ES biudžeto lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.   

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Prancūzijai ir kokios ekonomikos gaivinimo lėšos skiriamos jūsų šaliai ar regionui.