Prejsť na hlavný obsah

Prehľad 

Politický systém

Francúzsko je poloprezidentská republika, kde na čele vlády stojí premiér, ktorého vymenúva prezident. Prezident je priamo volenou hlavou štátu. Územie Francúzska pozostáva z 18 administratívnych regiónov: 13 metropolitných (t. j. kontinentálne Francúzsko) a päť zámorských regiónov. Všetkých 5 zámorských regiónov vrátane Svätého Martina (francúzske územie v Karibskej oblasti) sa považujú za súčasť EÚ (majú štatút najvzdialenejšieho regiónu). Štrasburg je jedným z troch oficiálnych sídel európskych inštitúcií. Zvyšnými dvoma sú Brusel a Luxemburg. 

Obchod a hospodárstvo

Francúzsko má jedenásty najvyšší HDP na obyvateľa v Európskej únii vo výške 35 500 eur, čo je na úrovni priemeru EÚ. Predstavuje 17,2 % celkového HDP EÚ.  

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP) 

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze)   

Francúzsko v EÚ  

Rozpočet a financovanie

Koľko Francúzsko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?  

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.    

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.   

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.  

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.    

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka  

Projekty s finančnou podporou EÚ vo Francúzsku   

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.   

Viac informácií o tom, ako Francúzsko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.