Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Berlynas

Oficialiosios ES kalbos: vokiečių

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Vokietija yra federacinė parlamentinė respublika, vyriausybės vadovas – kancleris, valstybės vadovas – prezidentas, atliekantis iš esmės reprezentacines funkcijas. Vokietiją sudaro 16 žemių, kurių kiekviena turi savo konstituciją ir didelę autonomiją nustatyti savo vidaus struktūrą. 3 iš šių žemių yra miestai: Berlynas, Brėmenas ir Hamburgas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Vokietijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (23,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (19,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (15,8 %).

ES vidaus prekyba sudaro 53 % Vokietijos eksporto (į Prancūziją – 8 %, į Nyderlandus – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (9 %) ir Kiniją (8 %).

64 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Nyderlandų – 14 %, iš Prancūzijos, Lenkijos ir Belgijos – po 6 %), o iš ES nepriklausančių šalių 8 % importo atvežama iš Kinijos ir 5% iš Jungtinių Valstijų.

Vokietija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Vokietijai atstovauja 96 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Vokietijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Vokietijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Vokietijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. liepos–gruodžio mėn. | 1961 m. liepos–gruodžio mėn. | 1964 m. liepos–gruodžio mėn. | 1967 m. liepos–gruodžio mėn. | 1970 m. liepos–gruodžio mėn. | 1974 m. sausio–birželio mėn. | 1978 m. liepos–gruodžio mėn. | 1983 m. sausio–birželio mėn. | 1988 m. sausio–birželio mėn. | 1994 m. liepos–gruodžio mėn. | 2007 m. sausio–birželio mėn. | 2020 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Europos Komisijos Pirmininkė yra Ursula von der Leyen iš Vokietijos.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Vokietijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Vokietijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Vokietijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Vokietija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Vokietijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Vokietija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Vokietijoje

Vokietijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Vokietijai.