Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Berlynas

Oficialioji(-iosios) ES kalba(-os): vokiečių

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: Šengeno erdvės narė nuo 1995 m. kovo 26 d.

Skaičiai: plotas, gyventojų skaičius, bendras vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, išreikštas PGS

Politinė sistema

Vokietija yra federacinė parlamentinė respublika, vyriausybės vadovas – kancleris, valstybės vadovas – prezidentas, atliekantis iš esmės reprezentacines funkcijas. Vokietiją sudaro 16 žemių, kurių kiekviena turi savo konstituciją ir didelę autonomiją savo vidaus struktūrai nustatyti. 3 iš šių žemių yra miestai: Berlynas, Brėmenas ir Hamburgas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Vokietijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo pramonė (25,8 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,2 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (16,3 %).

ES vidaus prekyba sudaro 59 % Vokietijos eksporto (į Prancūziją – 8 %, į Nyderlandus – 7 %), o iš ES nepriklausančių šalių 9 % eksporto apimties tenka Jungtinėms Valstijoms ir 7 % – Kinijai.

66 % importo apimties tenka ES valstybėms narėms (iš Nyderlandų – 14 %, iš Prancūzijos ir Belgijos – po 6 %), o iš ES nepriklausančių šalių 7 % importo atvežama iš Kinijos ir 4 % iš Jungtinių Valstijų.

Vokietija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Vokietijai atstovauja 96 nariai. Vokietijos atstovai Europos Parlamente.

Europos Parlamento biuras Vokietijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Vokietijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Vokietijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1958 m. liepa–gruodis | 1961 m. liepa–gruodis | 1964 m. liepa–gruodis | 1967 m. liepa–gruodis | 1970 m. liepa–gruodis | 1974 m. sausis–birželis | 1978 m. liepa–gruodis | 1983 m. sausis–birželis | 1988 m. sausis–birželis | 1994 m. liepa–gruodis | 2007 m. sausis–birželis | 2020 m. liepa–gruodis

Pirmininkavimas ES Tarybai

Ši nuoroda nukreipia į išorinę svetainę Dabar ES Tarybai pirmininkaujanti šalis

Europos Komisija

Europos Komisijos Pirmininkė yra Ursula von der Leyen iš Vokietijos.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Vokietijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Vokietijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Vokietijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Vokietija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Vokietijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Vokietija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Vokietijos duomenys :

  • Bendra ES išlaidų Vokietijoje suma – 12,054 mlrd. EUR
    (atitinka 0,35 proc. Vokietijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 25,267 mlrd. EUR
    (atitinka 0,73 proc. Vokietijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Vokietijoje

Vokietijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Vokietijai.