Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Atene

Uradni jezik(i) EU: grščina

Država članica EU: od 1. januarja 1981

Valuta: evro. Članica evrskega območja: od 1. januarja 2011

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Grčija je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki ima največ politične moči, in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Izvršilno oblast ima vlada.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Grčije leta 2018 so bili trgovina na debelo in na drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,1 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (20,3 %) ter nepremičnine (16,3 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 53 % celotnega grškega izvoza (Italija 10 %, Nemčija 6 %, Ciper 6 %), zunaj EU je znašal izvoz v Turčijo 6 % in Libanon 4 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 51 % (Nemčija 11 %, Italija 8 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Iraka 8 %, Rusije 8 % in Kitajske 7 %.

Grčija v EU

Evropski parlament

Iz Grčije prihaja 21 poslancev Evropskega parlamenta: več o grških poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Grčiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki grške vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Grško predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1983 | jul–dec 1988 | jan–jun 1994 | jan–jun 2003 | jan–jun 2014

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Grčija, je Margaritis Shinas. Je podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Grčiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Grčija ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Grčija ima 11 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Grčije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega grškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se grški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Grčija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Grčijo za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Grčijo: 4,870 milijarde evrov
    (2,66 % grškega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 1,488 milijarde evrov
    (0,81 % grškega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Grčiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Grčija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Grčiji – prejemnici sredstev EU.