Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Atene

Uradni jezik(i) EU: grščina

Država članica EU: od 1. januarja 1981

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2001

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 1. januarja 2000

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Grčija je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki ima največ politične moči, in predsednikom države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Izvršilno oblast ima vlada.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Grčije leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (23,8 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (21,6 %) ter nepremičnine (15,9 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 57 % celotnega grškega izvoza (Italija 11 % in Nemčija 8 %), zunaj EU znaša izvoz v Turčijo 4 % in 4 % v ZDA.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 57 % (Nemčija 12 % in Italija 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 8 % in iz Rusije 6 %.

Grčija v EU

Evropski parlament

Iz Grčije prihaja 21 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o grških poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Grčiji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki grške vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Grško predsedovanje Svetu EU:

julij–december 1983 | julij–december 1988 | januar–junij 1994 | januar–junij 2003 | januar–junij 2014

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Grčija, je Margaritis Shinas. Je podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Grčiji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Grčija ima 12 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Grčija ima 11 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Grčije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega grškega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se grški interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Grčija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Grčiji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Grčija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Grčiji – prejemnici sredstev EU.