Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Budapest

Viralliset EU-kielet: unkari

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: Unkarin forintti (HUF); Unkari valmistautuu ottamaan euron käyttöön.

SchengenSchengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto:

Unkari on parlamentaarinen tasavalta, jossa toimeenpanovaltaa käyttää hallituksen päämiehenä toimiva pääministeri. Valtionpäämiehenä toimii presidentti, jonka pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Unkari jakautuu 19 lääniin, pääkaupunki Budapestiin ja 23 kaupunkiin, joilla on läänintason toimivaltuudet.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Unkarin talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 teollisuus (23,5 %), tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (17,7 %), julkinen hallinto ja maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (17,5 %).

Unkarin viennistä 78 % on EU:n sisäistä (Saksa 28 %, Romania 12 % ja Slovakia, Itävalta ja Italia kukin 5 %); 3 % viennistä suuntautuu Yhdysvaltoihin ja 3 % Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tuonnista puolestaan 71 % tulee muista EU-maista (Saksa 24 %, Itävalta 6 % sekä Puola ja Alankomaat 5 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (6 %) ja Etelä-Korea (5 %).

Unkari EU:ssa

Euroopan parlamentti

Unkarilla on 21 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Unkarin-tiedotustoimisto

Euroopa unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Unkarin hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Unkarin puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2011

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Unkarista Euroopan komission jäseneksi on valittu Olivér Várhelyi, jonka vastuualueina ovat naapuruuspolitiikka ja laajentuminen.https://data.ec.europa.eu/ewp/63f23d58-0f93-426e-9d70-7f3f92d2deeb

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Unkarin-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Unkarilla on 12 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Unkarilla on 12 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Unkari pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Unkari maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Unkarissa 

Unkarin EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Unkarissa).