Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Dublin

Hivatalos uniós nyelv(ek): Ír, angol

Az Európai Unió tagja: 1973. január 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 1999. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: Írország az önkéntes kívülmaradás lehetőségével élve nem képezi részét a schengeni térségnek.

AdatokTerület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Írország parlamentáris köztársaság, 26 megye alkotja. A végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, melynek élén a kormányfő (miniszterelnök) áll. Őt a köztársasági elnök nevezi ki a parlament alsóházának (Dail) jelölése alapján. Az államfő (köztársasági elnök) szerepe elsősorban protokolláris. A parlament kétkamarás: alsó- és felsőházból áll.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban az ír gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (38,3%), az információ és kommunikáció (17,4%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (10,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem Írország exportjának 41%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 11–11%-a Belgiumba és Németországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, az ír exporttermékek 30%-a az Egyesült Államokban, 9%-a pedig az Egyesült Királyságban talál vevőre.

Az Írországba behozott termékek 38%-a EU-tagországból érkezik (11%-uk Franciaországból, 9%-uk Németországból). Ami a nem uniós országokat illeti, az Egyesült Királyságból érkező import részaránya 27%, az Egyesült Államokból behozott termékeké pedig 13%.

Írország az EU-ban

Európai Parlament

Írország 13 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson a linkre.

Az Európai Parlament Írországi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein az ír kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

Az ír soros elnökség időszakai:

1975. január–június | 1979. július–december | 1984. július–december | 1990. január–június | 1996. július–december | 2004. január–június | 2013. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ír tagja Mairead McGuinness, aki a pénzügyi szolgáltatásokért, a pénzügyi stabilitásért és a tőkepiaci unióért felelős.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Írországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Írországnak 9 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Írországnak 8 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Írország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Írország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Írországban

Az Írország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy Írország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.