Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Rome

Officiële EU-talen: Italiaans

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1958

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 26 oktober 1997

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Italië is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de minister-president, benoemd door de president) en een staatshoofd (de president). Het parlement bestaat uit twee kamers: de kamer van afgevaardigden en de senaat van de republiek. Het land telt 20 regio’s. Vijf ervan hebben een speciale autonome status, waardoor ze op sommige gebieden hun eigen wetgeving mogen vaststellen.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Italiaanse economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,1%), industrie (19,5%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,5%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 51% van de uitvoer (Duitsland 13% en Frankrijk 10%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de VS (10%) en Zwitserland (6%).

58% van de invoer in Italië kwam uit EU-landen (Duitsland 16%, Frankrijk 8% en Nederland 6%). 9% was afkomstig uit China en 4% uit de VS.

Italië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 76 Italiaanse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Italië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Italiaanse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Italië:

juli-december 1959 | juli-december 1962 | juli-december 1965 | juli-december 1968 | juli-december 1971 | juli-december 1975 | januari-juni 1980 | januari-juni 1985 | juli-december 1990 | januari-juni 1996 | juli-december 2003 | juli-december 2014

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Italië heeft Paolo Gentiloni aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Economie.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Italië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Italië heeft 24 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Italië heeft 23 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Italië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Italiaanse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Italië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Italië

De Italiaanse bijdrage aan de EU-begroting helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Italië