Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Rom

Officiellt EU-språk: Italienska

EU-medlem: Sedan den 1 januari 1958

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 1999

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 26 oktober 1997

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Italien är en parlamentarisk republik, där regeringschefen – premiärministern – utses av statschefen – presidenten. Parlamentet består av två kammare: senaten och deputeradekammaren. Landet är indelat i 20 regioner. Fem regioner har en särskild status med större självstyre.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (20,1 %), industri (19,5 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (17,5 %).

Handeln inom EU står för 51 % av Italiens export (Tyskland 13 % och Frankrike 10 %), medan 10 % går till USA och 6 % till Schweiz.

Av importen kommer 58 % från EU-länderna (Tyskland 16 %, Frankrike 8 % och Nederländerna 6 %), medan 9 % kommer från Kina och 4 % från USA.

Italien i EU

Europaparlamentet

Italien har 76 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Italien

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Italiens regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Italiens ordförandeskap:

Juli–december 1959 | Juli–december 1962 | Juli–december 1965 | Juli–december 1968 | Juli–december 1971 | Juli–december 1975 | Januari–juni 1980 | Januari–juni 1985 | Juli–december 1990 | Januari–juni 1996 | Juli–december 2003 | Juli–december 2014

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Italiens ledamot i Europeiska kommissionen är Paolo Gentiloni, som ansvarar för ekonomi.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Italien

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Italien har 24 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Italien har 23 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Italien för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Italiens ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Italien med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Italien

Italiens bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Italien