Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Riga

EU-sprog: lettisk

EU-medlemsland: siden 1. maj 2004

Valuta: euroen. Medlem af euroområdet siden 1. januar 2014

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 21. december 2007

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Letland er en parlamentarisk republik med en regeringschef – premierministeren – som vælger ministerrådet, og statsoverhovedet – præsidenten – som primært har en ceremoniel funktion og udnævner premierministeren. Regeringen er i hele sin mandatperiode underlagt parlamentets godkendelse. Landet er inddelt i 110 kommuner og 9 storbykommuner, som alle har deres egne byråd og kommunale administrationer.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Letlands økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (23,1 %), offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (18,1 %) og industri (15,4 %).

62 % af Letlands eksport går til andre EU-lande (15 % til Litauen, 11 % til Estland og 7 % til Tyskland), mens eksporten til lande uden for EU især går til Rusland (13 %) og Storbritannien (5 %).

For importens vedkommende stammer 76 % fra andre EU-lande (17 % fra Litauen og 10 % fra Tyskland og Polen), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Rusland (6 %) og Belarus (2 %).

Letland i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 8 lettiske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Letland

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den lettiske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for lettiske formandskaber:

Januar-juni 2015

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Letland har udpeget Valdis Dombrovskis som medlem af Europa-Kommissionen. Han er ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Letland

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Letland har 7 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Letland har 7 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Letland kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Letlands "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Letland?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.

EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Letland

De penge, som Letland betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Letland.