Skip to main content

Perustiedot

Pääkaupunki: Riika

Viralliset EU-kielet: latvia

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.2014 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen koko – väestö – bruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto:

Latvia on parlamentaarinen tasavalta, jossa hallituksen päämiehenä toimiva pääministeri valitsee hallituksen jäsenet. Pääministerin nimittää valtionpäämiehenä toimiva presidentti, jonka pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Hallituksella on oltava parlamentin hyväksyntä kunkin toimikautensa ajan. Maa jakautuu on 110 kuntaan ja niiden lisäksi 9 kaupunkiin. Niillä on omat kaupunginvaltuustot ja kunnallishallinnot.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Latvian talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (23,1 %), julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,1 %) ja teollisuus (15,4 %).

Latvian viennistä 62 % on EU:n sisäistä (Liettua 15 %, Viro 11 % ja Saksa 7 %); 13 % viennistä suuntautuu Venäjälle ja 5 % Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.

Tuonnista puolestaan 76 % tulee muista EU-maista (Liettua 17 %, Saksa 10 % ja Puola 10 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Venäjä (6 %) ja Valko-Venäjä (2 %).

Latvia EU:ssa

Euroopan parlamentti

Latvialla on 8 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet.

Euroopan parlamentin Latvian-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Latvian hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Latvian puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2015

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Latviasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Valdis Dombrovskis, joka on ihmisten hyväksi toimivasta taloudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Latvian-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Latvialla on 7 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Latvialla on 7 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Latvia pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Latvia maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.

EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Latviassa

Latvian EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Latviassa)