Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Riga

Uradni jezik(i) EU: latvijščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro. Članica evrskega območja: od 1. januarja 2014.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007.

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Latvija je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki izbere svet ministrov in predsednika države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Mandat vlade vsakič odobri parlament. Država je razdeljena na 110 občin in 9 mest, ki jih vodijo mestni sveti in občinske uprave.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Latvije leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (25,4 %), industrija (16,1 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (15,8 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 67 % celotnega latvijskega izvoza (Litva 15 %, Estonija 11 %, Nemčija 7 %, Švedska 7 %, ), zunaj EU je znašal izvoz v Rusijo 14 % in ZDA 4 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 75 % (Litva 17 %, Nemčija 11 %, Poljska 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 8 % in iz Kanade 4 %.

Latvija v EU

Evropski parlament

Iz Latvije prihaja 8 poslancev Evropskega parlamenta. Več o latvijskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Latviji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki latvijske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Latvijsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2015

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Latvija, je Valdis Dombrovskis. Je izvršni podpredsednik za gospodarstvo za ljudi.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Latviji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Latvija ima 7 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Latvija ima 7 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Latvije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega latvijskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se latvijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Latvija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Latvijo za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Latvijo: 1,212 milijarde evrov
    (4,14 % latvijskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 0,234 milijarde evrov
    (0,8 % latvijskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Latviji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Latvija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Latviji – prejemnici sredstev EU.