Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Riga

Uradni jezik(i) EU: latvijščina

Država članica EU: od 1. maja 2004

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 2014

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Latvija je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki izbere svet ministrov in predsednika države, ki ima predvsem reprezentativno vlogo. Mandat vlade vsakič odobri parlament. Država je razdeljena na 110 občin in 9 mest, ki jih vodijo mestni sveti in občinske uprave.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Latvije leta 2020 so bili trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (23,1 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (18,1 %) ter industrija (15,4 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 62 % celotnega latvijskega izvoza (Litva 15 %, Estonija 11 %, Nemčija 7 %), zunaj EU znaša izvoz v Rusijo 13 % in Združeno kraljestvo 5 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 76 % (Litva 17 %, Nemčija in Poljska 10 %), zunaj EU znaša uvoz iz Rusije 6 % in iz Belorusije 2 %.

Latvija v EU

Evropski parlament

Iz Latvije prihaja 8 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o latvijskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Latviji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki latvijske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Latvijsko predsedovanje EU:

januar–junij 2015

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisar v Evropski komisiji, ki ga je imenovala Latvija, je Valdis Dombrovskis. Je izvršni podpredsednik za gospodarstvo za ljudi.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Latviji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Latvija ima 7 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Latvija ima 7 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Latvije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega latvijskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se latvijski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Latvija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.

Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Latviji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Latvija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Latviji – prejemnici sredstev EU.