Siirry pääsisältöön

Perustiedot

Pääkaupunki: Valletta

Viralliset EU-kielet: malta, englanti

EU:n jäsenmaa: 1.5.2004 alkaen

Rahayksikkö: euro – euroalueen jäsen 1.1.2008 alkaen

SchengenSchengen-alueen jäsen 21.12.2007 alkaen

TilastotietoaMaantieteellinen kokoväestöbruttokansantuote asukasta kohti ostovoimastandardina ilmaistuna

Valtiomuoto

Malta on parlamentaarinen tasavalta. Hallituksen päämiehenä toimii pääministeri ja valtionpäämiehenä presidentti, jonka pääasialliset tehtävät ovat edustuksellisia. Parlamentti on yksikamarinen. Maa on jaettu 5 alueeseen. Kullakin niistä on alueellinen komitea, joka toimii yhdyssiteenä paikallisen ja kansallisen hallituksen välillä.

Sijainti EU:n kartalla

Kauppa ja talous

Maltan talouden tärkeimmät toimialat olivat vuonna 2020 julkinen hallinto, maanpuolustus, koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut (18,3 %), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ja hallinto- ja tukipalvelut (17,3 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus, majoitus- ja ravitsemistoiminta (14,0 %).

Maltan viennistä 50 % on EU:n sisäistä (Saksa 17 %, Ranska 9 % ja Italia 7 %); 6 % viennistä suuntautuu Singaporeen ja 6 % Hongkongiin.

Tuonnista puolestaan 57 % tulee muista EU-maista (Italia 20 %, Saksa 7 % ja Ranska 7 %). Muut tärkeimmät tuontimaat ovat Kiina (8 %) ja Yhdistynyt kuningaskunta.

Malta EU:ssa

Euroopan parlamentti

Maltalla on 6 edustajaa Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenet

Euroopan parlamentin Maltan-tiedotustoimisto

Euroopan unionin neuvosto

EU-maiden ministerit kokoontuvat säännöllisesti EU:n neuvostossa, joka hyväksyy EU-lainsäädäntöä ja koordinoi eri politiikan alojen toimia. Maltan hallituksen edustajat osallistuvat neuvostossa kukin oman alansa kokouksiin.

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvostolla ei ole pysyvää yksittäistä puheenjohtajaa (toisin kuin esimerkiksi komissiolla tai parlamentilla). Kukin EU-maa johtaa neuvoston työskentelyä vuorollaan puolen vuoden ajan toimiessaan neuvoston puheenjohtajavaltiona.

Puolivuotiskauden aikana kukin maan hallituksen ministereistä toimii oman politiikan alansa kokousten puheenjohtajana ja voi vaikuttaa asialistalle otettaviin kysymyksiin. Ministerit edistävät myös EU:n muiden toimielinten kanssa käytävää vuoropuhelua.

Maltan puheenjohtajakaudet:

tammikuu–kesäkuu 2017

EU:n neuvoston puheenjohtajuus

EU:n neuvoston nykyinen puheenjohtajavaltio

Euroopan komissio

Maltasta Euroopan komission jäseneksi on valittu Helena Dalli, jonka vastuualueena ovat tasa-arvoasiat.

Komissiolla on kussakin EU-maassa paikallistoimisto eli edustusto.

Euroopan komission Maltan-edustusto

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Maltalla on 5 edustajaaEuroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitea on neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantajia, työntekijöitä ja muita intressiryhmiä. Se antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon mahdolliset vaikutukset EU-maiden työ- ja yhteiskuntaelämään.

Euroopan alueiden komitea

Maltalla on 5 edustajaaEuroopan alueiden komiteassa, joka on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous. Komitea on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja EU:n lainsäädäntöehdotuksista, jotta niissä otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon EU:n eri alueiden näkökulma.

Pysyvä EU-edustusto

Malta pitää yhteyttä EU:n toimielimiin myös Brysselissä sijaitsevan pysyvän edustustonsa kautta. Edustusto on verrattavissa suurlähetystöön, jonka päätehtävänä on ajaa maan etuja ja toimintalinjoja EU:ssa.

Talousarviot ja rahoitus

Kuinka paljon Malta maksaa ja saa EU:ssa?

Kukin EU-maa osallistuu EU:n talousarvion rahoitukseen tasapuolisesti kykynsä mukaan. Mitä suurempi maan kansantalous on, sitä enemmän se maksaa.
EU:n talousarvion tarkoituksena ei ole vaurauden jakaminen uudelleen, vaan siinä keskitytään kokonaisvaltaisesti kaikkien eurooppalaisten tarpeisiin. 

Lisätietoa EU:n talousarviosta, tuloista ja menoista:

EU:n rahoittamat hankkeet Maltassa

Maltan EU:n talousarvioon maksamilla varoilla rahoitetaan hankkeita kaikissa EU-maissa, esimerkiksi teiden rakennusta, tieteellistä tutkimusta ja ympäristönsuojelua.

Lisätietoa EU-rahoituksesta jäsenmaissa (myös Maltassa)