Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Bukarešta

Uradni jezik(i) EU: romunščina

Država članica EU: od 1. januarja 2007

Valuta: romunski lev (RON). Romunija se je zavezala, da bo prevzela evro, ko bo izpolnila zahtevane pogoje.

Schengensko območje: Romunija je trenutno v postopku pridružitve schengenskemu območju.

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvo bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Romunija je republika s polpredsedniškim sistemom s predsednikom vlade in predsednikom države. Oba, vlada in predsednik države, imata izvršilno pristojnost. Država je razdeljena na 41 okrožij in mestno občino Bukarešta. Vsako okrožje upravljata okrožni svet, odgovoren za lokalne zadeve, in prefekt, odgovoren za upravljanje nacionalnih zadev na okrožni ravni.

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Romunije leta 2020 so bili industrija (21,7 %), trgovina, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (19,7 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (16,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 74 % celotnega romunskega izvoza (Nemčija 23 %, Italija 11 %, Francija 7 %), izvoz zunaj EU, in sicer v Turčijo in Združeno kraljestvo, pa znaša 3 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 74 % (Nemčija 21 %, Italija 9 %, in Madžarska 7 %), zunaj EU znaša uvoz iz Kitajske 6 % in Turčije 4 %.

Romunija v EU

Evropski parlament

Iz Romunije prihaja 33 poslancev in poslank Evropskega parlamenta: Več o romunskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Romuniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki romunske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Romunsko predsedovanje Svetu EU:

januar–junij 2019

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Romunija, je Adina-Ioana Vălean. Pristojna je za promet.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Romuniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Romunija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru15 predstavnikov. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Romunija ima v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, 15 predstavnikov. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Romunije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega romunskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se romunski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Romunija prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Romuniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Romunija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Romuniji – prejemnici sredstev EU.