Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Bukarešta

Uradni jezik(i) EU: romunščina

Država članica EU: od 1. januarja 2007

Valuta: romunski lev (RON). Romunija se je zavezala, da bo prevzela evro, ko bo izpolnila zahtevane pogoje.

Schengensko območje: Romunija je trenutno v postopku pridružitve schengenskemu območju.

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Romunija je republika s polpredsedniškim sistemom s predsednikom vlade in predsednikom države. Oba, vlada in predsednik države, imata izvršilno pristojnost. Država je razdeljena na 41 okrožij in glavno mesto Bukarešta. Vsako okrožje upravljata okrožni svet, odgovoren za lokalne zadeve, in prefekt, odgovoren za upravljanje nacionalnih zadev na okrožni ravni.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Romunije leta 2018 so bili industrija (26,1 %), trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (20,2 %), javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 77 % celotnega romunskega izvoza (Nemčija 23 %, Italija 11 %, Francija 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v Turčijo 3 % in ZDA 2 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 75 % (Nemčija 20 %, Italija 9 %, in Madžarska 7 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 5 % in Turčije 4 %.

Romunija v EU

Evropski parlament

Iz Romunije prihaja 33 poslancev Evropskega parlamenta: več o romunskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Romuniji

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki romunske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Romunsko predsedovanje Svetu EU:

jan–jun 2019

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropska komisarka, ki jo je imenovala Romunija, je Adina-Ioana Vălean. Pristojna je za promet.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije v Romuniji

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Romunija ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru15 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Romunija ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 15 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Romunije z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega romunskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se romunski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Romunija prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Romunijo za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Romunijo: 4,865 milijarde evrov
    (2,45 % romunskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 1,655 milijarde evrov
    (0,83 % romunskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti v Romuniji, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Romunija, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Romuniji prinesla sredstva EU.