Skip to main content

Az Európai Unió legfontosabb eredményei és kézzelfogható előnyei

Legfontosabb eredmények

1957 óta az Európai Unió jelentős eredményeket ért el polgárai és a világ számára:

 • kontinensünk lakói békében élnek;
 • az uniós polgároknak szabadságukban áll, hogy bárhol az EU-ban éljenek, tanuljanak vagy dolgozzanak;
 • az EU országai alkotják a világ legnagyobb egységes piacát:
 • az EU segélyt és fejlesztési támogatást nyújt világszerte emberek millióinak.

Béke és stabilitás

Az EU több mint fél évszázada békét, stabilitást és jólétet biztosít polgárai számára. Az EU fontos szerepet játszik a diplomáciában, és a világon mindenütt a demokrácia, az alapvető szabadságok és a jogállamiság előmozdításán munkálkodik.

70 éve tart a béke

70 éve tart a béke

 

Egységes piac

Az EU gazdaságának fő hajtómotorja az egységes piac, melynek területén szabadon mozoghatnak az áruk, a szolgáltatások, a tőke és a személyek.

Kétségkívül sokkal könnyebbé vált bármilyen célból lakóhelyet váltani az EU-ban – minden uniós polgárnak joga van ahhoz, hogy egy másik tagországban tanuljon, munkát vállaljon vagy nyugdíjba vonuljon. Uniós polgárként Önnek joga van ahhoz, hogy a foglalkoztatás, a társadalombiztosítás és az adózás szempontjából mindegyik EU-országban pontosan ugyanolyan elbánásban részesüljön, mint az adott ország saját állampolgárai.

 • Az euró, amelyet több mint 340 millió uniós polgár használ, megszüntette az árfolyam-ingadozás és az átváltási költségek kockázatát, és megerősítette az egységes piacot. Ez mindenkinek a javát szolgálja.
 • Telefon és digitális szolgáltatások – a roamingdíjak megszűnésének köszönhetően az EU lakosai utazásaik során bármely más tagországban többletköltségektől mentesen használhatják mobileszközeiket.

A polgárok jogai és védelme

Az Európai Unióról szóló szerződés különböző területeken számos jogot biztosít az uniós polgároknak és az EU-ban jogszerűen tartózkodóknak.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A Charta rögzíti mindazokat a személyes, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat, amelyek mindenkit megilletnek az EU-ban.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok

Minden uniós munkavállalót megilletnek bizonyos minimális jogok a munkahelyi egészség és biztonság, az esélyegyenlőség, a megkülönböztetésmentesség és a munkajog területén.

Digitális jogok

Adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályaiban az EU határozottan állást foglalt az egyéni jogok és a személyes adatok védelme mellett, és gondoskodik róla, hogy mindenki nagyobb ellenőrzést gyakorolhasson személyes adatai felett.

Fogyasztói jogok

Az uniós fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén visszakapják az újonnan vett termék árát, ha el kívánnak állni a vásárlástól, ahogy a menetjegy árát is, ha járatukat törlik, vagy jelentős késéssel tudnának csak elindulni.

Ráadásul az uniós normák, melyeknek minden árunak, melyet az EU-ban forgalmaznak, meg kell felelnie, a világ legszigorúbb előírásai közé tartoznak a minőség és a biztonság tekintetében egyaránt.

A vásárlók jogai

Vállalkozás, növekedés és kereskedelem

Az Európai Unió a világ legnagyobb kereskedelmi tömbje. Az EU a feldolgozóipari termékek és a szolgáltatások legjelentősebb exportőre a világon, és több mint 100 ország legnagyobb importpiaca.

Az EU egyik alappillére a tagok közötti szabad kereskedelem. Erre az egységes piacnak köszönhetően nyílt mód. Kereskedelempolitikai törekvései azonban túlmutatnak a határain: az EU a világkereskedelem liberalizálásának is elkötelezett híve.

Vállalkozások

Az EU segít a kisvállalkozásoknak, hogy megállják a helyüket a globalizáció korszakában, és gondoskodik róla, hogy a nagyvállalatok is arányosan kivegyék a részüket az adófizetésből. Az EU abban az esetben is segíthet Önnek, ha vállalkozás tulajdonosaként tisztességtelen bánásmódban részesül.

Az olyan sikeres uniós programok, mint az Erasmus+, képzési lehetőségeket kínálnak a vállalkozóknak szakmai pályafutásuk fellendítésére.

Kereskedelem

Az EU országai szilárd pozíciót vívtak ki maguknak a világgazdaság színterén azáltal, hogy egymással összefogva közös kereskedelmi stratégiát folytatnak.

Az EU élen jár a világkereskedelemben. Kereskedelmi rendszerünk nyitottságának köszönhetően az EU a világkereskedelem legnagyobb szereplője, és megbízható üzleti partner a világ országai és más kereskedelmi tömbjei számára.

Ez a 2018-ban aláírt megállapodás megkönnyíti az uniós vállalkozásoknak, hogy növeljék exportjukat Szingapúrba, segít érvényre juttatni a munkavállalók jogait és a környezetvédelmi normákat, valamint megnyitja a szolgáltatások és a közbeszerzések piacát a városállamban az uniós vállalatok előtt.

Élelmiszer-minőségi és környezetvédelmi előírások

Az uniós országok szoros együttműködésének köszönhetően a környezetre és élelmiszerekre vonatkozó uniós minőségi követelmények a világ élvonalába tartoznak.

Élelmiszeripar

A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari ágazatra vonatkozó uniós jogszabályok célja az egészség védelme Az EU jogszabályok sorát fogadta el az uniós élelmiszertermelési és -feldolgozási lánc egészére, valamint az Unióba behozott, és az onnan kivitt élelmiszerekre.

Környezet

Az EU-ban alkalmazott környezetvédelmi előírások szintén a világ élvonalába tartoznak. Szakpolitikai döntéshozatala során az EU arra törekszik, hogy intézkedései a lehető legkevésbé veszélyeztessék az éghajlatot, az egészséget és a biológiai sokféleséget.

Megújuló energia, energiaátállás: a 2018. évi energia-irányelv

Nemzetközi diplomácia és fejlesztés

A 27, különböző méretű uniós ország együtt sokkal jobban tudja érvényesíteni érdekeit a világ színterén, mint külön-külön. Az EU intézményei és a tagállami kormányok együttesen világszerte a legtöbb fejlesztési támogatást nyújtják, és közösen munkálkodnak a jó kormányzás előmozdításán, az éhezés felszámolásán és a természeti erőforrások megőrzésén.

Diplomácia és biztonságpolitika

Az EU a délszláv háború óta kulcsfontosságú szerepet játszik a békeépítésben a Nyugat-Balkánon, és politikai, gazdasági és gyakorlati támogatást nyújt ebben az övezetben. Jó példa erre az EU közvetítésével zajló párbeszéd Szerbia és Koszovó között, amely 2013 áprilisában mérföldkőnek számító megállapodás létrejöttéhez vezetett. Ez utóbbit jelenleg hajtják végre uniós támogatással.

Emberi jogok

Az EU emberi jogi iránymutatásokkal is rendelkezik olyan területeken, mint a halálbüntetés és a kínzás, vagy az online és offline véleménynyilvánítás szabadsága. A demokrácia és az emberi jogok európai eszköze segíti az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartását azokban az országokban, ahol ezek a legnagyobb veszélynek vannak kitéve.

Humanitárius segítségnyújtás

Az Európai Unió súlyos katasztrófa vagy humanitárius vészhelyzet bekövetkezte esetén segítséget nyújt az érintett országoknak és lakosságnak, nemcsak Európában, hanem az egész világon. Az EU és a tagországok együtt a világ legjelentősebb humanitárius adományozói. Az EU minden évben több mint 80 országban katasztrófák és konfliktusok több mint 120 millió áldozatának nyújt élelmiszert, menedéket, védelmet, egészségügyi ellátást és tiszta vizet.

Segítségnyújtás, fejlesztés és diplomácia a gyakorlatban

Az EU együttműködik a fejlődő világ 150 országának kormányával, valamint a civil társadalommal és nemzetközi szervezetekkel.

Haitin például az EU sokrétű segítséget és fejlesztési támogatást nyújt, hogy támogassa a karibi országot a válságokkal szembeni reziliencia fokozásában, a strukturális hiányosságok felszámolásában és a lakosság legkiszolgáltatottabbak csoportjainak rövid távú megsegítésében. 1994 óta az EU 419 millió euró támogatást nyújtott Haitinek, mely a következő célokat szolgálja:

 • hozzáférés biztosítása az életmentő egészségügyi szolgáltatásokhoz;
 • menedékhelyek biztosítása táborokban és befogadó családoknál;
 • hozzáférés biztosítása ivóvízhez és víziközmű-szolgáltatásokhoz;
 • élelmiszersegélyek célba juttatása;
 • az alultápláltság csökkentése, járványkitörések és potenciális zavargások megelőzése;
 • a táborban lakók életkörülményeinek javítása;
 • korai előrejelző rendszerek létrehozása, valamint a menedékhelyek és az infrastruktúra megerősítése a hurrikánokkal, áradásokkal és egyéb természeti csapásokkal szemben.

Uniós segítségnyújtás és fejlesztési támogatás Haitin