Prejsť na hlavný obsah

Stretnime sa

EÚ má centrálnu kontaktnú službu, ako aj širokú škálu sietí v celej EÚ, ktoré poskytujú informácie, služby a podporu. Na lokalizáciu centier EÚ pôsobiacich vo vašom regióne a na získanie informácií o službách, ktoré poskytujú, môžete použiť mapu „Európska únia vôkol mňa“.

Mapa „Európska únia vôkol mňa“

Centrá EÚ môžete vybrať pomocou týchto rozbaľovacích ponúk:

  • Podľa geografickej polohy – môžete vybrať krajinu a región, v ktorom by ste chceli nájsť centrum EÚ. Ak kliknete na tlačidlo „geolokalizovať“, zobrazia sa všetky centrá EÚ v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
  • Podľa siete – môžete si vybrať jednu alebo viacero sietí EÚ zobrazených na mape.
  • Podľa kľúčového slova – môžete si vybrať konkrétnu tému a nájsť centrá EÚ, ktoré sú najvhodnejšie na zodpovedanie vašej otázky.

Potom môžete kliknúť na ktorékoľvek centrum EÚ na mape (označené farebnými bodkami), a tam nájdete kontaktné údaje a informácie o poskytovaných službách.

Podrobný opis centier EÚ

Všeobecné centrá EÚ

Ďalšie centrá EÚ

Ďalšie centrá EÚ patriace do špecializovanejších sietí môžu v závislosti od svojich konkrétnych mandátov poskytovať celý rad ďalších služieb. Pozri niekoľko príkladov týchto služieb.

Tieto zoznamy sietí nie sú vyčerpávajúce: na mape môžete nájsť viac centier EÚ.