Gå direkt till innehållet

Europa Analytics

Om Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Både infrastrukturen och programvaran står under kommissionens fullständiga kontroll och överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning i EU.

Europa Analytics uppgiftsskydd har godkänts av kommissionens dataskyddsombud.

Europa Analytics förvaltas av kommissionens generaldirektorat för kommunikation och erbjuds kommissionens webbplatsägare så att de kan se till att kommunikationen på nätet är målinriktad, relevant och kostnadseffektiv.

Verktyget finns på kommissionens webbplatser och sidor på domänen europa.eu och dess underdomäner, men används främst på kommissionens viktigaste underdomän ec.europa.eu.

Kommissionen sköter den interinstitutionella webbplatsen (de översta nivåerna på europa.eu) för alla EU-institutioners och EU-organs räkning. Europa Analytics används också på de översta nivåerna av europa.eu, men kräver ett separat samtycke. Personuppgiftspolicyn för den interinstitutionella webbplatsen finns här.

Andra EU-institutioner och EU-organ använder sina egna analysverktyg. Läs mer i det rättsliga meddelandet på deras sidor.

Europeiska kommissionens rättsliga meddelande

Skydd av personuppgifter

Förstapartskakor

Europa Analytics har konfigurerats för domänen europa.eu (som hyser EU-institutionernas webbplatser) och för att spara förstapartskakor som automatiskt raderas från din enhet efter 13 månader.

En kaka är en liten textfil som sparas i din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Det finns två typer av kakor – sessionskakor och varaktiga kakor.

Läs mer om våra kakor

Med hjälp av de kakor som Europa Analytics använder kan kommissionen samla in följande uppgifter om sina besökare och ta fram aggregerad, anonym statistik om deras webbplatsbesök:

 • IP-adress (avidentifierad)
 • Plats: land, region, ort, ungefärlig latitud och longitud (geolokalisering)
 • Datum och tidpunkt för anrop (besök på webbplatsen)
 • Titel på den besökta sidan (sidtitel)
 • URL till den besökta sidan (sid-URL)
 • URL till den sida som besöktes före den aktuella sidan (hänvisnings-URL)
 • Skärmupplösning
 • Lokal tid i den aktuella tidszonen
 • Filer som besökarna klickat på och laddat ner (nerladdning)
 • Länkar till en extern domän som besökarna klickat på (utgående länk)
 • Sidornas genereringstid: den tid det tar för webbsidorna att genereras av webbläsaren och sedan laddas ner (sidhastighet)
 • Webbläsarens viktigaste språk (Accept Language-rubrik)
 • Webbläsarens version och insticksprogram (pdf, Flash, Java osv.), version på operativsystemet och enhets-id (användaragentrubriken)
 • Språk på den besökta sidan
 • Kampanjer
 • Sökning på webbplatsen
 • Evenemang

För att rapporterna ska bli så precisa som möjligt sparas också följande uppgifter i förstapartskakorna:

 • Slumpmässigt och unikt besöks-id
 • Tidpunkt för det första besöket
 • Tidpunkt för det föregående besöket
 • Antal besök

Kommissionen behåller det fulla ansvaret för och kontrollen över de uppgifter som samlas in med hjälp av förstapartskakor genom att spara uppgifterna på servrar som kommissionen kontrollerar.

De insamlade uppgifterna innehåller inga personuppgifter och det slumpmässiga unika besöks-id som genereras kan inte användas för att identifiera någon. Uppgifterna delas inte med någon annan organisation för marknadsförings-, marknadsundersöknings- eller affärsändmål.

Alternativet ”Spåra inte”

”Spåra inte – Do Not Track” är en funktion där du kan välja att inte låta en webbplats följa dig oavsett skäl, t.ex. med hjälp av analysverktyg, reklamnätverk och sociala plattformar.

För att aktivera alternativet ”spåra inte” i din webbläsare följer du relevant länk nedan:

Finns inte din webbläsare i listan? Gå direkt till företagets webbplats.

Samtycke till insamling av anonym besöksstatistik

När du öppnar en webbsida där Europa Analytics är aktiverat registreras din aktivitet. Dessutom kommer det upp en ruta där du kan välja att acceptera kakor eller inte.

Om du väljer att inte acceptera kakor stängs Europa Analytics av. Men om du accepterar kakor kan vi samla in anonym statistik om vilken information du söker och på så vis förbättra hur vi kommunicerar på webben och vilka vi når, så att våra resurser används på bästa sätt.

Om du har aktiverat alternativet ”spåra inte” i din webbläsare respekterar vi ditt val och dina besök och sökningar på kommissionens webbplatser kommer inte att behandlas.

Dina navigeringsmöjligheter på våra webbplatser påverkas inte av att du inte vill bidra till anonym statistik.

Du kan när som helst dra tillbaka eller ge ditt samtycke. För att se din status och ändra inställningar för samtycke markerar du motsvarande ruta nedan.

Begränsad tillgång till information

All kommunikation med analysdata krypteras via https-protokoll. EU-institutionernas personal eller behöriga underleverantörer kan bara komma åt Europa Analytics avidentifierade analysrapporter via kommissionens autentiseringssystem (EU Login). Det gäller bara personal som har till uppgift att analysera, utveckla eller underhålla vissa webbplatser.

Avidentifiering av besökarnas IP-adresser

Europa Analytics använder en IP-avidentifieringsmekanism som automatiskt döljer en del av din IP-adress. Därmed blir det i praktiken omöjligt att identifiera dig på europa.eu.

Observera att för statistikändamål hämtas information om din plats (land och ort) med hjälp av din fullständiga IP-adress. Dessa uppgifter sparas och aggregeras innan de avidentifieras.

Besöksloggar

Europa Analytics raderar automatiskt anonyma och oaggregerade uppgifter efter 13 månader.

Kommissionen sparar anonyma och aggregerade data under en obestämd tid för analysändamål.

Kontakt

Om du har frågor om lagring och användning av Europa Analytics data, använd vårt kontaktformulär på europa.eu.