Направо към основното съдържание

Europa Analytics

За Europa Analytics

Europa Analytics е услугата за наблюдение и оценка на ефективността на уебсайтовете на Европейската комисия на портала Europa.

Инфраструктурата и софтуерът са изцяло под контрола на Европейската комисия и са съобразени с действащото законодателство на ЕС за защита на данните.

Защитата на поверителността в рамките на Europa Analytics е валидирана от длъжностното лице за защита на данните в Европейската комисия.

Europa Analytics се поддържа от генерална дирекция „Комуникации“ на Комисията и се предлага като услуга на собствениците на уебсайтове в Европейската комисия, за да се гарантира, че нашата онлайн комуникация е целева, подходяща и икономически ефективна.

Услугата присъства на уебсайтовете на Комисията и страниците в домейна europa.eu и неговите поддомейни, но се използва главно в основния поддомейн на Комисията ec.europa.eu.

Европейската комисия управлява междуинституционалния уебсайт от името на всички институции на ЕС. Услугата Europa Analytics се използва и на страниците от най-горно ниво на домейна europa.eu, но за това е необходимо отделно съгласие. Информация за политиката за поверителност за междуинституционалния уебсайт е достъпна тук.

Понастоящем институциите и органите на ЕС, различни от Европейската комисия, използват свои собствени системи за анализ. Вижте техните правни забележки за повече информация.

Правна забележка на Европейската комисия

Информация и мерки за защита на данните

Собствени бисквитки

Europa Analytics е конфигурирана да използва домейна europa.eu (използван от уебсайтовете на европейските институции) и да съхранява собствени бисквитки, които изтичат и се изтриват автоматично от устройството на потребителя след 13 месеца.

Бисквитка е малко количество данни, което даден уебсайт съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Има два вида бисквитки – сесийни и постоянни.

Прочетете повече за нашите бисквитки тук

Бисквитките, използвани от Europa Analytics, дават възможност на Европейската комисия да събира следната информация за посетителите, която се използва за изготвянето на обобщени, анонимни статистически доклади за действията на посетителите.

 • адрес по интернет протокол (IP адрес) (анонимизиран)
 • местоположение: държава, регион, град, приблизителна географска ширина и дължина (географско позициониране)
 • дата и час на заявката (посещението на сайта)
 • заглавие на разглежданата страница (заглавие на страницата)
 • URL адрес на разглежданата страница (URL на страницата)
 • URL адрес на страницата, разгледана преди настоящата страница (URL на препращащата страница)
 • разделителна способност на екрана на устройството на потребителя
 • местно време в часовата зона на посетителя
 • файлове, върху които е щракнато и които са изтеглени (изтегляне)
 • връзки към външен домейн, върху които е щракнато (връзки към външни сайтове)
 • време за генериране на страниците – времето, необходимо за генериране на уебстраниците от сървъра и изтеглянето им от посетителя (скорост на страниците)
 • основен език на използвания браузър (поле от заглавната част „Accept-Language“)
 • версия на браузъра, плъгини в браузъра (PDF, Flash, Java), версия на операционната система, идентификатор на устройството (поле от заглавната част „User-Agent“)
 • език на посетената страница
 • кампании
 • търсене в сайта
 • събития

За да се подобри точността на докладите, определена информация се съхранява и в собствените бисквитки, след което тя се събира от Europa Analytics:

 • случаен уникален идентификатор на посетителя
 • време на първото посещение на конкретния посетител
 • време на предишното посещение на конкретния посетител
 • брой посещения на конкретния посетител

Европейската комисия носи пълна отговорност и контролира изцяло данните, събирани посредством собствени бисквитки, като съхранява данните на сървъри, които са изцяло под неин контрол.

Събираните данни не съдържат лична информация и случайният уникален идентификатор на посетителя, който се генерира от софтуера, не може да се използва за идентифициране на конкретен посетител. Данните няма да бъдат споделяни с други организации за целите на маркетинг и проучвания на пазара или за търговски цели.

Предпочитание „не ме проследявай“ (Do Not Track)

Функцията „не ме проследявай“ е технология, която позволява на посетителите да изберат да не бъдат проследявани от уебсайтовете, включително за целите на анализ, рекламни мрежи и социални платформи.

За да научите как да активирате опцията „не ме проследявай“ във вашия браузър, използвайте съответната връзка по-долу:

Ако предпочитаният от вас браузър не е сред посочените по-горе браузъри, посетете неговата уебстраница за повече информация.

Съгласие за събиране на данни за вашето сърфиране с цел изготвяне на анонимизирана статистика

Услугата Europa Analytics регистрира отварянето на страница, ако е активирана за тази страница. Едновременно с това може да се появи специален банер, който ви дава възможност да приемете или откажете използването на бисквитки.

Ако откажете използването на бисквитки, също така ще спрете функционирането на услугата Europa Analytics. Ако обаче изберете да допринесете с данните за вашето сърфиране на нашите уебсайтове за изготвянето на анонимната статистика, ще ни дадете възможност значително да подобрим нашата комуникация, нейния обхват и нейната икономическа ефективност.

Ако сте активирали опцията „не ме проследявай“ във вашия уеб браузър, ще уважим вашия избор и услугата няма да обработва данни за вашето сърфиране на уебсайтовете на Комисията.

Ако изберете да не участвате в анонимизираната статистика на Europa Analytics, това няма да се отрази на сърфирането ви на нашите сайтове.

Можете да оттеглите или дадете съгласието си по всяко време. За да видите текущия си статус и да управлявате съгласието си, моля, вижте съответното поле по-долу:

Ограничен достъп до информация

Целият пренос на данни във връзка с анализа на данните се криптира чрез HTTPS протокол. Достъпът до анонимизираните аналитични доклади, генерирани от Europa Analytics, се осъществява само чрез системата на Европейската комисия за автентификация (EU Login) от служители на европейските институции или надлежно упълномощени външни подизпълнители, на които може да се наложи да анализират, да разработват и/или да поддържат определени сайтове.

Маскиране на IP адресите на посетителите

Europa Analytics използва механизъм за деидентификация на IP адреси, чрез който автоматично се маскира част от IP адреса на всеки посетител и така на практика става невъзможно идентифицирането му чрез IP адреса.

За статистически цели градът и държавата на произход се определят въз основа на пълния IP адрес и след това се съхраняват и обобщават преди прилагането на маската за анонимизиране.

Записи за посещения

Europa Analytics автоматично изтрива анонимните необобщени данни след 13 месеца.

Анонимните и обобщени данни се съхраняват за неопределен период от Европейската комисия за целите на анализа.

За контакти

Моля, изпращайте вашите въпроси относно съхранението и употребата на данни от Europa Analytics чрез формуляра за контакт на europa.eu

Допълнителна информация