Skip to main content

Europa Analytics

Serwis Europa Analytics

Europa Analytics to serwis, za pomocą którego monitoruje się i ocenia przydatność i efektywność stron internetowych portalu Europa Komisji Europejskiej.

Jest oparty na platformie analitycznej „Matomo” typu open-source i zainstalowany na serwerze PHP/MySQL.

Zarówno infrastruktura, jak i oprogramowanie znajdują się pod pełną kontrolą Komisji Europejskiej i są zgodne z obowiązującymi przepisami UE w zakresie ochrony danych.

Inspektor ochrony danych Komisji Europejskiej zatwierdził system ochrony danych w Europa Analytics.

Serwisem Europa Analytics zarządza Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej, która udostępnia go właścicielom stron internetowych w całej Komisji Europejskiej, aby działania komunikacyjne online były ukierunkowane, skuteczne i racjonalne pod względem kosztów.

Serwis jest dostępny na stronach internetowych Komisji oraz na stronach i podstronach w domenie europa.eu, ale jest wykorzystywany przede wszystkim na głównej poddomenie Komisji ec.europa.eu.

Komisja Europejska zarządza międzyinstytucjonalną stroną internetową (najwyższy poziom domeny europa.eu) w imieniu wszystkich instytucji UE. Serwis Europa Analytics jest również dostępny na stronach najwyższego poziomu portalu europa.eu, ale wymaga oddzielnej zgody. Informacje o polityce ochrony prywatności w portalu międzyinstytucjonalnym są dostępne na tej stronie.

Inne instytucje i organy UE obecnie używają własnych systemów analizy. Więcej informacji można znaleźć na ich stronach z informacjami prawnymi.

Informacja prawna Komisji Europejskiej

Ochrona danych i prywatności

Pliki cookie administratora

Serwis Europa Analytics skonfigurowano do korzystania z domeny „europa.eu” (wykorzystywanej przez strony internetowe instytucji unijnych) i do przechowywania plików cookie administratora, które wygasają i są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika po upływie 13 miesięcy.

„Cookie” to niewielkie pliki, które serwis internetowy przechowuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie – sesyjne i trwałe.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie

Europa Analytics wykorzystuje pliki cookie do sporządzania zagregowanych, anonimowych raportów statystycznych na temat korzystania z naszych stron. Pliki cookie umożliwiają Komisji Europejskiej gromadzenie następujących informacji o użytkownikach:

 • adres protokołu internetowego (IP) (zanonimizowany)
 • lokalizacja: kraj, region, miasto, przybliżona szerokość i długość geograficzna (geolokalizacja)
 • data i godzina wysłania zamówienia dostępu (wizyty na stronie)
 • tytuł przeglądanej strony (tytuł strony)
 • adres URL przeglądanej strony (URL strony)
 • adres URL strony, która była przeglądana przed aktualną stroną (URL odsyłacza)
 • rozdzielczość ekranu urządzenia użytkownika
 • czas w strefie czasowej użytkownika w momencie jego wizyty
 • pliki, na które kliknięto lub które pobrano (pobrania)
 • linki do zewnętrznej domeny, na które kliknięto (link zewnętrzny)
 • czas wczytywania stron: czas potrzebny na wygenerowanie stron przez serwer i następnie na pobranie ich przez użytkownika (szybkość strony)
 • język główny używanej przeglądarki (nagłówek accept-language)
 • wersja przeglądarki, wtyczki przeglądarki (PDF, Flash, Java) wersja systemu operacyjnego, identyfikator urządzenia (nagłówek user-agent)
 • język odwiedzonej strony
 • kampanie
 • wyszukiwarka
 • zdarzenia.

Aby zwiększyć dokładność raportów, przechowywane w plikach cookie administratora, a następnie gromadzone przez Europa Analytics są również następujące informacje:

 • losowo wybrany niepowtarzalny numer identyfikacyjny użytkownika
 • czas pierwszej wizyty danego użytkownika
 • czas poprzedniej wizyty danego użytkownika
 • liczba wizyt danego użytkownika.

Komisja Europejska ponosi pełną odpowiedzialność za dane gromadzone za pomocą plików cookie administratora i sprawuje nad nimi pełną kontrolę, przechowując dane na serwerach, które są przez nią w pełni kontrolowane.

Gromadzone informacje nie zawierają żadnych danych osobowych, a za pomocą indywidualnego, wygenerowanego losowo, identyfikatora użytkownika nie można zidentyfikować konkretnego użytkownika. Dane te nie są udostępniane innym organizacjom w celach marketingowych, handlowych ani do celów badań rynkowych.

Funkcja „Do Not Track”

„Do Not Track” to technologia umożliwiająca użytkownikowi wybranie opcji niepozwalającej na śledzenie jego aktywności na stronach internetowych niezależnie od celu monitorowania (np. na potrzeby usług analitycznych, sieci reklamowych czy platform społecznościowych).

Aby dowiedzieć się, jak aktywować opcję „Do not track” w swojej przeglądarce, wybierz link:

Jeżeli korzystasz z przeglądarki, której nie ma na liście, poszukaj informacji o opcji „Do not track” na stronie internetowej producenta.

Zgoda na gromadzenie informacji na temat sposobu przeglądania stron przez użytkownika w celu sporządzenia zanonimizowanych danych statystycznych

Po otwarciu strony, dla której włączony jest serwis Europa Analytics, korzystanie ze strony jest rejestrowane w serwisie. Jednocześnie może pojawić się specjalny baner, za pomocą którego można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie.

Jeśli odrzucisz cookie, Europa Analytics również nie będzie działać. Jeżeli je zaakceptujesz, dzięki anonimowym danym statystycznym dotyczącym korzystania z naszych stron będziemy mogli udoskonalić jakość naszych stron oraz efektywność komunikacji online pod względem kosztów.

Jeśli w swojej przeglądarce aktywujesz funkcję „Do not track”, zastosujemy się do Twojego wyboru i serwis nie będzie pobierał danych na temat Twojego sposobu przeglądania stron.

Odrzucenie cookie umożliwiających gromadzenie przez Europa Analytics zanonimizowanych statystyk nie wpływa na jakość nawigacji na naszych stronach.

W każdej chwili możesz zaakceptować lub odrzucić cookie. Swój aktualny status można sprawdzić lub zmienić w polu poniżej:

Ograniczony dostęp do informacji

Cała komunikacja dotycząca analizy danych jest szyfrowana za pomocą protokołu HTTPS. Dostęp do zanonimizowanych raportów z analizy generowanych przez Europa Analytics mają tylko pracownicy instytucji europejskich za pośrednictwem systemu uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS) albo należycie upoważnieni zewnętrzni podwykonawcy, którzy na zlecenie Komisji analizują, opracowują lub aktualizują niektóre strony.

Maskowanie adresów IP użytkowników

Europa Analytics korzysta z mechanizmu identyfikacji IP, który automatycznie maskuje fragment adresu IP każdego użytkownika, co skutecznie uniemożliwia ustalenie tożsamości konkretnego użytkownika portalu Europa za pośrednictwem adresu IP.

Do celów statystycznych na podstawie pełnego adresu IP ustala się miasto i kraj użytkownika, a następnie przechowuje je i agreguje przed anonimizacją.

Rejestry użytkowników

Europa Analytics automatycznie usuwa anonimowe niezagregowane dane po 13 miesiącach.

Komisja Europejska przechowuje zanonimizowane dane zbiorcze przez czas nieokreślony do celów analizy.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące przechowywania i wykorzystywania danych analitycznych przez Europa Analytics można przesyłać za pośrednictwem formularza zamieszczonego w portalu Europa.eu