Prejsť na hlavný obsah

Europa Analytics

Viac informácií o službe Europa Analytics

Europa Analytics je služba Európskej komisie, ktorá monitoruje a vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť webových sídiel Komisie na portáli Europa.

Infraštruktúra a softvér sú pod úplnou kontrolou Európskej komisie a sú v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov.

Ochranu súkromia v rámci služby Europa Analytics potvrdil úradník Európskej komisie pre ochranu údajov.

Službu Europa Analytics spravuje Generálne riaditeľstvo Komisie pre komunikáciu. Ide o službu poskytovanú vlastníkom webových sídel v rámci celej Európskej komisie s cieľom zabezpečiť, že naša online komunikácia je cielená, relevantná a nákladovo efektívna.

Táto služba sa poskytuje na webových sídlach, ktoré vlastní Komisia, a na stránkach v rámci domény europa.eu a jej subdomén, ale vykonáva sa predovšetkým na hlavnej subdoméne Komisie ec.europa.eu.

Európska komisia riadi medziinštitucionálne webové sídlo (stránky najvyššej úrovne domény europa.eu) v mene všetkých inštitúcií EÚ. Služba Europa Analytics sa takisto poskytuje na hlavných stránkach webového sídla europa.eu, ale na jej poskytovanie sa vyžaduje osobitný súhlas. Informácie o politike ochrany osobných údajov týkajúcej sa medziinštitucionálneho webového sídla sú k dispozícii na stránke.

Iné inštitúcie a orgány EÚ než Európska komisia v súčasnosti používajú vlastné analytické systémy. Viac informácií nájdete na ich stránkach s právnymi upozorneniami.

Právne upozornenie Európskej komisie

 

Informácie o ochrane osobných údajov a príslušné opatrenia

Vlastné súbory cookie

Služba Europa Analytics je nastavená tak, aby využívala doménu „europa.eu“ (používanú webovými sídlami Európskych inštitúcií) a ukladala vlastné súbory cookie, ktorým sa po 13 mesiacoch skončí platnosť a automaticky sa odstraňujú.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové sídlo ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka. Existujú dva typy súborov cookie – relačné a trvalé súbory cookie.

Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete na stránke

Súbory cookie, ktoré používa služba Europa Analytics, umožňujú Európskej komisii zhromažďovať tieto informácie o návštevníkoch, ktoré sa používajú na vypracovanie súhrnných anonymizovaných štatistických správ o aktivite návštevníkov:

 • adresa internetového protokolu (IP) (anonymizovaná),
 • poloha: krajina, región, mesto, približná zemepisná šírka a dĺžka (geolokalizácia),
 • dátum a čas (návštevy webového sídla),
 • názov prezeranej stránky (názov stránky),
 • adresa URL prezeranej stránky (URL stránky),
 • adresa URL predchádzajúcej prezeranej stránky (referrer URL),
 • rozlíšenie obrazovky na zariadení používateľa,
 • miestny čas v časovom pásme návštevníka,
 • súbory, na ktoré používateľ klikol a ktoré stiahol (download),
 • odkazy na externú doménu, na ktoré používateľ klikol (outlink),
 • čas vygenerovania stránky: čas, ktorý webový server potrebuje na vygenerovanie webových stránok a návštevník na ich stiahnutie (page speed),
 • hlavný jazyk používaný v prehliadači (accept language header),
 • verzia prehliadača, doplnky prehliadača (PDF, Flash, Java), verzia operačného systému, identifikátor zariadenia (user agent header),
 • jazyk navštívenej stránky,
 • kampane,
 • vyhľadávania na webovom sídle,
 • podujatia.

S cieľom zlepšiť presnosť vypracúvaných správ sa vo vlastných súboroch cookie uchovávajú aj niektoré informácie, ktoré služba Europa Analytics následne zbiera. Ide o tieto informácie:

 • náhodné jedinečné ID návštevníka,
 • čas prvej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • čas predchádzajúcej návštevy konkrétneho návštevníka,
 • počet návštev konkrétneho návštevníka.

Európska komisia preberá plnú zodpovednosť za údaje zhromaždené prostredníctvom vlastných súborov cookie a za kontrolu nad nimi tak, že ukladá tieto údaje na serveroch, ktoré sú pod úplnou kontrolou Európskej komisie.

Zhromažďované údaje neobsahujú žiadne osobné údaje a náhodné jedinečné ID návštevníka, ktoré vygeneruje softvér, nie je možné použiť na identifikáciu konkrétneho návštevníka. Tieto údaje sa neposkytujú nijakej inej organizácii na účely marketingu, prieskumu trhu ani na komerčné účely.

Funkcia „Do not track“ (nesledovať)

„Do Not Track“ je funkcia, ktorá návštevníkom umožňuje rozhodnúť sa, že nechcú, aby ich aktivity na webovej stránke boli sledované bez ohľadu na účel sledovania, čo zahŕňa aj analytické služby, reklamné siete a sociálne platformy.

Na spustenie možnosti „do not track“ vo svojom prehliadači kliknite na uvedený príslušný odkaz:

Ak prehliadač, ktorý uprednostňujete, nie je v uvedenom zozname prehliadačov, navštívte webové sídlo dodávateľa, kde nájdete viac informácií.

Súhlas so získavaním vašej histórie prehliadania na účely anonymizovanej štatistiky

Po otvorení stránky, na ktorej je aktivovaná služba Europa Analytics, zaznamenáva táto služba údaje o prehliadaní stránok. Zároveň sa môže zobraziť osobitná výzva s možnosťou prijať alebo odmietnuť súbory cookie.

Ak odmietnete súbory cookie, deaktivuje sa aj služba Europa Analytics. Ak si však zvolíte možnosť prispievať do anonymných štatistík svojou históriou prehliadania našich webových sídiel, umožníte nám tak významne zlepšiť efektivitu našej komunikácie, jej dosah a nákladovú efektívnosť.

Ak ste aktivovali možnosť „Do not track“ vo svojom webovom prehliadači, budeme vašu voľbu akceptovať a služba nebude spracúvať vašu históriu prehliadania webových sídiel Komisie .

Voľba možnosti nebyť súčasťou anonymných štatistík služby Europa Analytics neovplyvní vašu aktivitu na našich stránkach.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať alebo ho, naopak, udeliť. Ak chcete zobraziť súčasný stav a zmeniť údaje týkajúce sa poskytovania súhlasu, označte príslušné pole:

Obmedzený prístup k informáciám

Celá komunikácia týkajúca sa analýzy údajov je zašifrovaná prostredníctvom protokolu HTTPS. Anonymizované analytické správy vytvorené službou Europa Analytics sú dostupné len prostredníctvom Autentifikačného systému Európskej komisie (ECAS) pre zamestnancov európskych inštitúcií alebo riadne oprávnených externých subdodávateľov, ktorých povinnosťou môže byť analyzovať, vyvíjať a/alebo pravidelne udržiavať určité webové sídla.

Maskovanie IP adries návštevníkov

Služba Europa Analytics využíva mechanizmus deidentifikácie IP adries, ktorý automaticky maskuje určitú časť IP adresy každého návštevníka, čo účinne znemožňuje identifikáciu konkrétneho návštevníka portálu Europa prostredníctvom IP adresy.

Upozorňujeme, že na štatistické účely sa mesto a krajina pôvodu určujú z úplnej IP adresy, následne sa ukladajú a sumarizujú predtým, ako sa aplikuje anonymizovaná maska.

Záznamy o prihlásení návštevníkov

Služba Europa Analytics automaticky vymaže anonymné nesúhrnné údaje po 13 mesiacoch.

Európska komisia uchováva anonymné a súhrnné údaje na neobmedzené obdobie na účely analýzy.

Kontakt

Osobitné otázky týkajúce sa uchovávania a používania údajov služby Europa Analytics je možné zaslať prostredníctvom kontaktného formulára na portáli europa.eu.