Skip to main content
Decentralizovaná agentura

Odrůdový úřad Společenství (CPVO)

Community Plant Variety Office - Logo

Přehled

 • Úloha: správa systému odrůdových práv EU
 • Ředitel: Francesco Mattina 
 • Datum zřízení: 1995
 • Počet zaměstnanců: 50
 • Sídlo: Angers, Francie
 • Internetové stránky:CPVO 

Odrůdový úřad Společenství (CPVO) podporuje inovace v oblasti odrůd rostlin tím, že pečlivě a za přiměřené náklady zpracovává žádostí o odrůdová práva Společenství a zároveň poskytuje zúčastněným stranám pokyny a pomoc při výkonu těchto práv. Ochranou nových odrůd rostlin v celé EU se přispívá k prosazování zájmů šlechtitelů a zajišťuje se, aby jejich investice do výzkumu a inovací byly ziskové.

Náplň činnosti

 • Udělovat práva duševního vlastnictví pro nové odrůdy rostlin, která jsou platná v zemích EU po dobu 25 let (v případě určitých druhů brambor, vinné révy a stromů 30 let).
 • Poskytovat zúčastněným stranám pokyny a pomoc při výkonu těchto práv.

Pro koho znamená přínos

Hlavními cílovými skupinami jsou:

 • šlechtitelé rostlin
 • pěstitelé
 • široká veřejnost

Viz také

Úřední věstník CPVO 

Výroční zpráva 

Zpravodaj 

Tiskové zprávy a sdělení 

Odborné informace a oznámení 

Konference a jiné akce 

Kontakt

Jméno/Název
Odrůdový úřad Společenství (CPVO)
Internetové stránky
https://cpvo.europa.eu/en/
E-mail
Telefonní číslo
+33 2 41 25 64 00
Číslo faxu
+33 2 41 25 64 10
Poštovní adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, Francie
Sociální média