Prejsť na hlavný obsah
Community Plant Variety Office - Logo

Prehľad

 • Úloha: správa systému právnej ochrany odrôd v EÚ
 • Riaditeľ: Francesco Mattina 
 • Rok založenia: 1995
 • Zamestnanci: 50
 • Miesto: Angers, Francúzsko
 • Webové sídlo:CPVO  

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO) podporuje inovácie v oblasti odrôd rastlín riadnym spracovaním žiadostí o práva Spoločenstva k odrodám rastlín za primerané poplatky. Navyše poskytuje zúčastneným stranám politické usmernenia týkajúce sa týchto práv a pomoc pri ich vykonávaní. Celoeurópska právna ochrana nových odrôd rastlín pomáha motivovať šľachtiteľov a zabezpečuje, že ich investície do výskumu a inovácií sú ziskové.

Čo CPVO robí?

 • CPVO priznáva práva duševného vlastníctva k novým rastlinným odrodám, ktoré sú v krajinách EÚ uplatniteľné počas 25 rokov (30 rokov v prípade druhov viniča a stromov a zemiakov).
 • Úrad navyše poskytuje zainteresovaným stranám politické usmernenia týkajúce sa týchto práv a pomoc pri ich vykonávaní.

Ako Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín funguje?

Systém EÚ slúžiaci na právnu ochranu odrôd rastlín je najväčší svojho druhu na svete. Od roku 1995 bolo spracovaných viac ako 53 000 žiadostí a udelených vyše 41 000 práv Spoločenstva k odrodám rastlín. To dokazuje atraktívnosť systému pre šľachtiteľov, ktorí chcú svoje odrody umiestniť na trh EÚ.

Úrad má úzke vzťahy s:

 • Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANCO),
 • národnými vládami,
 • vnútroštátnymi úradmi skúšobníctva v celej Európe,
 • združeniami šľachtiteľov: ESA, CIOPORA, Plantum,
 • Medzinárodnou úniou pre ochranu nových odrôd rastlín,
 • Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu, (ochranné známky a vzory),
 • Európskym patentovým úradom,
 • právnikmi a univerzitami špecializujúcimi sa na právo duševného vlastníctva.

Kto má z činnosti úradu osoh?

Hlavnými cieľovými skupinami sú:

 • šľachtitelia rastlín,
 • pestovatelia,
 • široká verejnosť.

Klikni tiež na...

Úradný vestník CPVO 

Výročná správa 

Informačný bulletin 

Tlačové správy a oznámenia 

Technické informácie 

Konferencie a osobitné podujatia 

Kontakt

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)

Meno/Názov
Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)
Webové sídlo
https://cpvo.europa.eu/en/
E-mailová adresa
cpvoatcpvo [dot] europa [dot] eu
Telefónne číslo
+33 2 41 25 64 00
Faxové číslo
+33 2 41 25 64 10
Poštová adresa
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, Francúzsko
Sociálne médiá